Forex

Konkretizujte svoje radne postupke

Trejeri često imaju dilemu o stepenu svoje pripremljenosti za Forex investiranje smatrajući da je veština trgovanja nedostižna jer zavisi od kompleksnih faktora isuviše nerazumljivih za prosečnog poznavaoca ekonomskih finansija i sl. Takva uverenja samo štete preduzimljivosti i progresivnosti u poslovanju jer je situacija mnogo jednostavnija nego što se na prvi pogled može pretpostaviti. U jednoj […]

Konkretizujte svoje radne postupke Read More »

Forex trader je obavezno i analitičar

Tokom profesionalnog sazrevanja Forex trejderi svaštare dok ne pronađu stil trgovanja koji im najviše odgovara. Razumljiva i normalna potreba na svakom početku je radoznalost. Radoznalost deluje podsticajno za naučne i stvaralačke delatnosti čoveka. Međutim, improvizaciju i znatiželju treba svesti na meru kada istraživanje trejdera prestaje i počinje temeljno usavršavanje određenih veština. Forex trejder je obavezno

Forex trader je obavezno i analitičar Read More »

Kauzalnost analize u Forex-u

Sistematičnost Forex analize funkcioniše kao jedan kauzalan sistem uz konstantno bitan odnos uzroka i posledica pri opisu tržišnih dešavanja. Inače, kauzalnost je neophodna u slučaju rada sistema koji se odvija u realnom vremenu. Saznanja o kauzalnosti proizlaze iz naših asocijacija i navika koje se temelje na ponovljenom iskustvu i zapažanju pojedinih događaja. U slučaju da

Kauzalnost analize u Forex-u Read More »

Carry trade i aktuelna situacija u svetu

Carry trade kao poseban stil u Forex trgovanju privlači mnoge investitore koji se bave analizom promena kamatnih stopa. Intervenisanje centralnih banaka vodećih svetskih zemalja gde je jedna od najpopularnijih promena kamatne stope, spada u najznačajnije fundamentalne pokazatelje. Forex trejderi posmatraju kamatne stope kao i svaki drugi faktor i trguju na osnovu očekivanja i faktičkih činjenica.

Carry trade i aktuelna situacija u svetu Read More »

Diversifikacija volatilnosti u Forex-u

Volatilnost Forex Market-a je karakteristika koja, pored konstante likvidnosti, ovo tržište odlikuje izuzetnim povoljnostima za investiranje. Forex trejderi iz ličnog iskustva znaju da se u periodima pojačane volatilnosti može zaraditi i više desetina, pa i više stotina pipseva u samo jednom trejdu. Međutim, volatilnost Forex tržišta ima vrlo kompleksan uticaj u trgovanju sa aspekta rizika.

Diversifikacija volatilnosti u Forex-u Read More »

Moć finansijske poluge u Forex-u

Pored tržišnih uslova koji su podložni uticaju kompleksnih faktora što je prvi predmet analize, finasijska poluga se obično proglašava za glavnog „krivca“ pojačanog rizika u Forex-u. Dakle, kada se govori o finasijskoj podršci (leverage) odmah se skreće pažnja na opasnosti od Margin Call-a, a u drugi plan se stavlja povoljnost u poslovanju koju poluga daje.

Moć finansijske poluge u Forex-u Read More »

Forex u vreme globalne krize

Forex tržište je ekonomski potpuno globalizovano i prati proces smanjenja ili potpunog ukidanja prepreka u međunarodnoj ekonomskoj razmeni sa tendencijom stalnog uvećavanja međunarodne ekonomske integracije. Forex tržište funkcioniše kao potpuno uređen poslovno-finansijski sistem globalnih razmera pri čemu nije narušena specifičnost pojedinih činioca sistema. Individualnost u internacionalnoj strukturi jednog sistema podrazumeva mogućnost bezuslovnog funkcionisanja uz poštovanje

Forex u vreme globalne krize Read More »