Diversifikacija volatilnosti u Forex-u

Volatilnost Forex Market-a je karakteristika koja, pored konstante likvidnosti, ovo tržište odlikuje izuzetnim povoljnostima za investiranje. Forex trejderi iz ličnog iskustva znaju da se u periodima pojačane volatilnosti može zaraditi i više desetina, pa i više stotina pipseva u samo jednom trejdu. Međutim, volatilnost Forex tržišta ima vrlo kompleksan uticaj u trgovanju sa aspekta rizika. To se prevashodno odnosi na nagle obrte trenda usled vanrednih situacija na polju geopolitike i sl. Na nepredvidive pojave poput prirodnih katastrofa i sličnih anomalija Forex tržište kao osetljiv teren burno reaguje stvarajući probleme trejderima. Problem je kompleksne prirode jer povlači za sobom pojačana uzbuđenja trejdera pored ostalih komponenti koje vitalno utiču na rezultat trejda.

Pred problemom štetnog dejstva pojačanih uzbuđenja (u psihološkoj analizi poznate pod imenom Zajedničke osobine trejdera) trejderi često bivaju nemoćni. U datoj situaciji, trejder će preduzeti određene korake u cilju suzbijanja problema volatilnog pomeranja tržišta u nepovoljnom smeru u odnosu na otvoren trejd uz nužne gubitke ili bez njih. Najmanje štete će pretrpeti oni koji se pridržavaju načela trgovinske strategije jer je to najpravilniji način da se prebrodi kriza i nastavi sa trgovanjem. Uspešnom diversifikacijom problema pojačane volatilbosti u nepovoljnom smeru i rasčlanjivanje uzroka njenog nastanka rešenje je za realizaciju trejda bez većih komplikacija. Međutim, mnogi trejderi neprestalno strahuju da volatilna pomeranja mogu ozbiljno da naruše uspešnost njihovog poslovanja i trude se da drže pod kontrolom sva moguća tržišna dešavanja. Pri tome ne shvataju da problem volatilnosti ne postoji bez problema lošeg psihološkog stanja i da sva kompleksnost iznenadnog obrta trenda jakog intenziteta potiče upravo iz percepcije takvih situacija. Uostalom, sva iznenadna volatilna pomeranja cena na tržištu jesu kratkotrajna pojava koja se može preduprediti unapred dobrom projekcijom trejda uz kontrolu rizika čime se ujedno i efikasno suzbija strah od iznenadnih oscilacija tržišta. Problem emocionalne nestabilnosti ima dugotrajni karakter pa je zato veća greška da trejderi smatraju da će se lako nositi sa sopstvenim osećanjima dok svu svoju pažnu usmeravaju na prevazilaženje problema u domenu globalnih i opštih tržišnih uslova. Pored toga što praktično i ne mogu da utiču na pojavu katasrofa i sličnih dešavanja gube energiju bespotrebno umesto da se pozabave samim sobom, na šta su aspolutno pozvani. Zašto je u praksi to obrnuto, svaki trejder mora samostalno da reši sa samim sobom jer samo tako može da se otme zamci sadejstva oba problema odjednom. Da bi volatilnost tržišta zadržala povoljni aspekt trgovanja kao kuriozitet Forex-a trejderi imaju zadatak da je percipiraju na adekvatan način – dobrom psihološkom analizom i kontrolom rizika. Dakle, diversifikacija volatilnosti pojačanog dejstva kao poželjne i očekivane osobine Forex tržišta nije usmerena ka rešavanju nekakvog problema već treba da je usmerena maksimumu iskoristivosti projektovanog trejda.