Forex trejder je tvorac sopstvene strategije

Kada Forex trejder jednom shvati da se strategija u trgovanju ne prepisuje i ne kopira onda jasno razume da treba izgraditi sopstvenu, po svojoj meri i po ugledu na sve pređašnje što je naučio o strateškom pristupu. Građenje strategije trgovanja ima svoj cilj, a on se jednostavno definiše kao kontinuitet profitabilnog poslovanja. Dakle, nema prečica, brzih zarada, neplanskih radnih poteza i nečeg što bi se moglo okarakterisati kao nasumično otvaranje pozicija i sl. Pre svega, treba da postoji Biznis plan prema kome će se usaglašavati elementi kao vitalni delovi ukupne trgovinske strategije. Dalje logično sledi da, ako želimo profitabilno voditi svoje poslovanje kontinuitet je taj koji obezbeđuje garanciju uspeha. Da bi uspeh bio dodatno zagarantovan treba obezbediti veći broj pozitivnih od negativnih trejdova sa srazmerno većim profitom. Ne sme se zaboraviti kontrola rizika ni u jednom segmentu sačinjavanja strategije jer samo jedan trejd bez kontrole može odneti višesrtuko veći novac sa računa od većeg broja profitabilnih trgovina. To znači da je sigurnost poslovanja prioritet nad planiranim profitom i drugim dobrobitima poslovanja. Sigurna trgovina i zaštita integriteta poslovanja je suština profitabilnosti na duge staze. Tako i strategija koju ćemo primenjivati treba da ima jasne prioritete. U svakom konkretnom slučaju, pojedinačne trejdove treba osigurati tako da ne mogu bitno uticati na urušavanje ukupnog poslovanja. Ako to nije obezbeđeno, to je prvi znak da strategiju treba promeniti ili poraditi na graškama. U užem smislu definisanje valjanosti strategije može se posmatrati u realizaciji jednog trejda. Analizom elemenata strategije koji sprečavaju pozitivnu realizaciju trejda na eksplicitan način se dolazi do otkrivanja pogrešnih postupaka. Greške mogu biti najrazličitije, od trivijalnih do kardinalnih, što treba ustanoviti. Trivijalne greške ili previdi trejdera tiču se discipline u sprovođenju strategije te se mogu lako korigovati bez drastičnih izmena tj. promene kompletnog strateškog rešenja. Ali ako strategija proizvodi kardinalne greške onda treba prilagoditi trgovinsku strategiju potrebama poslovanja svođenjem na optimalne zahteve. Mnogi trejderi ne umeju da kanališu svoje emocije tokom trgovanja pa se često događa da sve teče u pozitivnom smeru prema strategiji trgovanja, ali ishitrenost i pohlepa trejdera dovedu trejd do neželjenih rezultata. Dakle, najbolji način da se proveri valjanost trgovinske strategije jeste tržišna analiza svih aspekata pri čemu ne treba davati prednost ni jednom već podjednako tretirati fundamentalne, tehničke i psihološke faktore. Često se dogodi da strategija odgovara po svim kriterijumima ali vremenski okvir ne odgovara poziciji trejda (dnevna volatilnost valutnog para i slični parametri). Ponekad su valutni parovi specifični pa iziskuju promenu samo ponekih parametara indikatora zbog čega svakako ne treba menjati čitavu strategiju poslovanja (egzotični valutni parovi, robne valute i sl.). U svakom slučaju, ako se trejder pridržava disciplinovanog srpovođenja strategije i poštuje pravila o kontroli rizika, na vrlo jednostavan način će menjati pojedine elemente trgovinskog sistema (indikatori, vremenski okvir, zaštitne pozicije, vrste trejderskih naloga i dr.). Usaglašavanje elemenata strategije prema zahtevima poslovanja (Biznis plan) do realizacije cilja sa adekvatnim profitnim rezultatom jeste pravi način pravljenja strategije koja uvek može pretrpeti promene u smeru znalačkog postupanja trejdera i njegove kreativne vizije.