Moć finansijske poluge u Forex-u

Pored tržišnih uslova koji su podložni uticaju kompleksnih faktora što je prvi predmet analize, finasijska poluga se obično proglašava za glavnog „krivca“ pojačanog rizika u Forex-u. Dakle, kada se govori o finasijskoj podršci (leverage) odmah se skreće pažnja na opasnosti od Margin Call-a, a u drugi plan se stavlja povoljnost u poslovanju koju poluga daje. Pored toga, treba istaći da kontrola rizika obezbeđuje upravljanje učinkom jačine poluge za svaki trejd posebno tako da rizik poslovanja o kome je reč ostaje u prihvatljivim granicama. Zato treba pojasniti korisnost finansijske poluge ili bolje reći, objasniti kako bi funkcionisalo trgovanje na Forex-u bez leverage-a. Bez poluge, što znači finasijska poluga 1:1, može da se zarađuje, ali kako? U tom slučaju trguje se realnom sumom novca na računu što logično pretpostavlja da je račun mnogo solventniji. Ali, ako trejder želi da uloži 1.000 dolara, a na računu ima samo toliko novca (da bi zaradio značajniju sumu od trgovinske transakcije) to znači da treba da opciguje sa računa samo 10 dolara sa polugom 1:100. Pošto su i zarada i rizik jednako izvesni na tržišnoj utakmici , trejder može očekivati projektovanu dobit ili gubitak, ali u oba slučaja bez straha da bi mogao izgubiti sav novac. Znači, da nema poluge investitor rizikuje 1.000 dolara za isti posao za koji uz polugu treba da uloži 10 dolara. Finansijska poluga 1:100 tako omogućuje trejderu trgovanje sto puta većom sumom od realnog novca na računu, ali ne samo to. Poluga omogućuje da se planira rizik (Risk Control). Pa, ako je trejder sa računa uložio samo 10 dolara i projektovao trejd da zaradi npr. 50 dolara, zaštitnu poziciju Stop Loss će postaviti prema kontroli rizika na razumnu distancu u odnosu na suprotan smer kretanja tržišta od željenog. Ako se SL/TP (gubitak/dobit) projektuje odnosom 1/2 ili 1/3 što je uobičajeno, znači da štiti svoj kapital na bezbedan iznos (desetak dolara) od negativnog rezultata uz istovremeno pristojnu zaradu. To je moguće promenom cene na četvrtoj decimali što je i suština investiranja. Bez finansijske poluge tako mala pomeranja cene ne bi imala nikakvog smisa kao što ni nepostojanje rizika od poluge nema perspektivu. Inače, polugom 1:1 ili bez finansijske poluge posluju banke na otvorenom deviznom tržištu koristeći zaštitne mehanizme od rizika prilagođene načinu poslovanja velikih finansijskih sistema itd.