Forex u vreme globalne krize

Forex tržište je ekonomski potpuno globalizovano i prati proces smanjenja ili potpunog ukidanja prepreka u međunarodnoj ekonomskoj razmeni sa tendencijom stalnog uvećavanja međunarodne ekonomske integracije. Forex tržište funkcioniše kao potpuno uređen poslovno-finansijski sistem globalnih razmera pri čemu nije narušena specifičnost pojedinih činioca sistema. Individualnost u internacionalnoj strukturi jednog sistema podrazumeva mogućnost bezuslovnog funkcionisanja uz poštovanje međunarodnih pravila sa krajnjim ciljem zaštite integriteta samog sistema. Pod takvim okolnostima i performansama Forex biznis je funkcionalno ustrojen da bude otporan na globalne krize kakve su npr. ratni sukobi i pandemije jer pritiskak sveopšteg problema iziskuje da odbrambeni mehanizam globalnog sistema obezbedi opstanak. Globalizaciju kao jedan veliki izazov konstantno prati i institucijalno korigovanje loših strana tržišta sa ciljem da se obezbedi efikasnost i pravičnost tržišta (regulatorska tela, pravno-finansijske institucije). Pravila globalne ekonomije uvažavaju specifičnosti, mogućnosti i razvojne potrebe svake zemlje uz otežavajući faktor koji se odnosi na nejednak stepen internacionalizacije u različitim zemljama. Zemalje koje imaju veći udeo prometa na stranim tržištima imaju srazmerno veći stepen internacionalizacije itd. Ukupan stepen internacionalizacije se meri, pored drugih kriterijuma, prosečnim brojem država u kojima se odvija poslovanje kao i postotkom prometa od aktivnosti na stranim tržištima. Istovremeno su ispostavljeni određeni zahtevi internacionalizacije poslovanja u skladu sa njenom definicijom gde svi učesnici bezuslovno prihvataju ono što je zajedničko, a to je sporazumno jednako pravo korišćenje ukupnih resursa. Pored internacionalizacije poslovanja na globalnom finansijskom tržištu važan činilac je standardizacija poslovanja, kao i deteritorijalnost kao važni preduslovi za nesmetano funkcionisanje. Najpozvanije međunarodne institucije (centralne banke, sve vlade zemalja, Svetska zdravstvena organizacija, Savet bezbednosti i dr.) preduzimaju razne mere za zaštitu i oporavak međunarodne ekonomije kao vitalnog elementa za život ljudi i to sve skupa utiče na globalno tržište roba i novca kao refleksija novonastalih prilika. Dakle, Forex tržište fukcioniše uz uobičajene volatilnosti, moguće Gap-ove i druge tržišne ekstreme, ali svakako ne prestaje da bude aktivno bez obzira na optimizam ili deprimizam događanja. Zakoni ponude i tražnje na globalnom nivou uvek vladaju u međunarodnoj ekonomiji, sve dok je sveta i veka, pri čemu su berze roba i novca realni odraz tih odnosa. Zato se već u sklopu osnovne obuke o Forex trgovanju govori o biznisu budućnosti koga razvijaju najsavremenije profesije današnjice pomoću najsavršenije tehnologije. Forex biznis je prepoznat u poslovnom svetu kao produkt globalizacije koji se afirmisao upravo na njenom osnovnom načelu – povezivanje bez granica.