Dobar menadžer rizika je uspešan Forex trejder

Trgovanje na Forex-u je svojevrstan vid ulaganja gde se novcem kupuje novac. Osnovna specifičnost tržišta novca je visok stepen volatilnosti koja donosi velike oscilacije u ceni, ali time i veću mogućnost za zaradu. Trejderi koji su spemni na takvu vrstu izazova, da ne strepe od rizika u poslovanju, spadaju u grupu najprofitabilnijih učesnika na globalnom finansijskom tržištu. Njih krasi poslovna odlučnost, vispren duh i spremnost za preuzimanje odgovornosti u svakom trenutku. Oni su pravi menadžeri rizika koji su odavno odbacili sve predrasude o „sigurnim“ poslovima i shvatili da je u mnogim slučajevima rizičnije ne raditi ništa nego raditi sa rizikom. Istina, rizik je svakako nešto što može doneti gubitak ukoliko se ostvari, ali dobrim upravljanjem rizika zauzvrat dobici dostižu mnogostuko veće zarade u odnosu prema uloženom kapitalu. Dobar menadžment rizika je osnov svakog profitabilnog biznisa dok je pristup poslovanju koji po pravilu izbegava i najmanji rizik unapred ograničeno na skromne poslovne rezultate i to, bez značajnije perspektive. Svaki ozbiljan web-site koji se bavi sadržajima u vezi sa Forex trgovanjem obavezno sadrži istaknut Disclamer (upozorenje) gde se objašnjava da se radi o volatilnom tržištu koje je podložno velikim i naglim promenama u kratkim vremenskim intervalima što Forex biznis postavlja u rizične poslove. Svi edukacijski programi kao i saveti za trgovanje preporučuju korišćenje Demo računa koji su besplatni i dostupni svima u cilju učenja, sačinjavanja analize i proučavanja istorije grafikona kao i praćenju aktivnosti tržišta. Međutim, bez obzira na transparentnost, dobru edukacijsku inicijativu i mnoge povoljnosti koje nudi ovaj savremeni način investiranja, ipak veliki broj trejdera odustaje pre nego što prozre u suštinu zanimanja. Zato je dobro da se od početka ustreme na lekcije koje uvode u menadžment rizika kao osnove svake investicione odluke. Uspešna projekcija trejda obavezno podrazumeva da je urađena prema Risk Management-u, a to je ujedno najbitnija karakteristika dobrog menadžera rizika. Svaki posao nosi u sebi neki određen stepen rizika, samo što su poslovi investiranja, u koje se ubraja i trgovanje na Forex-u, po svojoj vokaciji eksplicitno rizični. Svako ko misli da će izbeći rizik u poslu ako zaobiđe investiranje pogrešno veruje u sigurnost biznisa. Štaviše, da bi neki posao bio okarakterisan kao siguran na duže staze prvenstveno mora imati finansijsku snagu kao garant opstanka. U realnoj situaciji svaremnog poslovnog okruženja ima sve manje prostora za konvencijalna zanimanja. Tržišna atmosfera je globalizovana i vrlo rigorozna sa sve zahtevnijim pravilima poslovanja. Upravo je investicioni sektor u svakoj vrsti posla glavni i odgovoran za proširenje poslovnih aspekata, a samim tim i stvaranja pozitivne klime za dalji razvoj.