Milos

Nedostaci automatizovanih sistema za trgovanje na Forex-u

Pored brojnih prednosti koje pružaju, automatizovani sistemi za trgovanje imaju i nedostatke pa trejderi moraju obratiti na to pažnju, da bi predupredili eventualne negativne posledice. Prirodno je da u praksi postoje situacije kada je gotovo izlišno primeniti neki od sistema za trgovanje jer nije moguće iskoristiti prednosti koje pružaju u trgovanju i to se smatra […]

Nedostaci automatizovanih sistema za trgovanje na Forex-u Read More »

Vremenski ciklusi i ostali tehnički alati

Korišćenje vremenskih ciklusa sa ostalim tehničkim alatima je posebna pogodnost u domenu tehničke analize finansijskih tržišta. Tehnički analitičari su kroz dugogodišnju praksu ustanovili da u najbolje pokazatelje ubraja korišćenje ciklusa i tradicionalnih tehničkih indikatora sa oscilatorima i pomičnim prosecima. Naime, vremenska dimenzija kod primene pomičnih proseka, oscilatora i drugih tehničkih indikatora u značajnoj meri poboljšava

Vremenski ciklusi i ostali tehnički alati Read More »

Rizik i izvesnost investicija

Forex trgovanje spada u red globalnih investicija, a specifičnost načina investiranja postavlja ga u grupu najsavremenijih tokova poslovanja. Forex trejderi se na svakom koraku, od početka trgovanja pa nadalje, susreću sa tipičnim upozorenjima o riziku poslovanja usled pojačane volatilnosti tržišta i sl. Ipak, mnogi trejderi često izgube iz vida da trgovanje na Forex-u jeste svojevrsno

Rizik i izvesnost investicija Read More »

Trgovanje bez Stop loss i Take profit pozicija

Upravljanje novcem (Money management) u trgovanju valutama podrazumeva, pored ostalih elemenata, i postavljanje zaštitnih pozicija SL (Stop loss) i TP (Take profit) u osnovnoj postavci (projektovanju) investicione transakcije. Pre otvaranja svake trgovinske pozicije prethodno treba odrediti nivo cene na kome se planira profit, ali istovremeno i kritična tačka eventualne gubitničke pozicije koja neće bitno ugroziti

Trgovanje bez Stop loss i Take profit pozicija Read More »

Forex kao honorarni posao

Iako obavljanje honorarnih poslova nailazi na mnogobrojne prepreke finansijaki efekat često može biti mnogo veći u odnosu na poslove koji se obavljaju iz redovnog randog odnosa. Jedan od takvih poslova koji se može obavljati i kao osnovni biznis, ali i kao honorarni posao je Forex biznis. Forex trgovanje je investicioni posao koji se obavlja na

Forex kao honorarni posao Read More »

Obavezni radni zadatak Forex trejdera (Money management)

Forex trgovanje se ne može uspešno obavljati bez predhodno sačinjenog biznis plana što predstavlja suštinu iz koje proizilaze ciljevi i zadaci kao osnovna vodilja ka željenim rezultatima, ostvarenju profita. Štaviše, uspešnost Forex trgovanja se nalazi u direktnoj sprezi sa disciplinovanom primenom usvojenog biznis plana. Biznis plan mora da sadrži tačno određenu metodologiju poslovanja koja je

Obavezni radni zadatak Forex trejdera (Money management) Read More »

Obim trgovine

U interpretaciji obima trgovine veoma je važno da se znaju neke bitne činjenice koje znatno doprinose u analizi tržišnog trenda. Radi se o aspektu sagledavanja obima trgovine kao potvrde cenovnih obrazaca kao prediktivnih orijentira u trgovanju. S obzirom da je obim trgovine i inače dobar pokazatelj potvrde trenda, u rastućem obrascu (npr. „glava i ramena“)

Obim trgovine Read More »