Konkretizujte svoje radne postupke

Trejeri često imaju dilemu o stepenu svoje pripremljenosti za Forex investiranje smatrajući da je veština trgovanja nedostižna jer zavisi od kompleksnih faktora isuviše nerazumljivih za prosečnog poznavaoca ekonomskih finansija i sl. Takva uverenja samo štete preduzimljivosti i progresivnosti u poslovanju jer je situacija mnogo jednostavnija nego što se na prvi pogled može pretpostaviti. U jednoj činjenici, ipak treba usaglasiti stavove, da je veština „na dugom putu“ do savršenstva jer se neprestano uvećavaju naše moći sticanjem trejderskog iskustva. Ali, na tom putu se takođe profitira, pa profit i veština idu nekako „ruku pod ruku“ i nikako nisu u oprečnom odnosu već uvećavanje jedne kvalitetno pojačava potencijal druge. Zato je pogrešno čekati da veština trgovanja dostigne neki pretpostavljeni nivo da bi se dočekao profit u poslovanju. Činjenica je da ulaganje veće sume novca ne garantuje veštinu trgovanja isključivo zbog samog finansijskog potencijala. Isto tako, veština trgovanja nekom manjom svotom novca može uvećati saldo na računu i to, u većem procentu od očekivanog pri prvoj proceni. U pogledu veštine trgovanja se treba rasteretiti predrasuda o potrebnom i dovoljnom za uspeh sa obaveznim izbegavanjem paušalnih ocena o tome. Dakle, veština trejdera predstavlja ličnu uspešnost da pomiri dva pojma – želje i moći, odnosno, da ono što ima u rukama (znanje) primereno upotrebi, da mu ne izmiče iz ruku ono što mu pripada (profit i uspeh). Biti vešt u trgovanju valutama može biti širok pojam ako se generalizuje radni zadatak trejdera umesto da se konkretizuju radni postupci. Trejderi greše kada se previše rasplinu u želji da steknu široko znanje iz ove neiscrpne oblasti. Treba razumeti da Forex iziskuje permanentno fokusiranje na konkretne stvari. Na primer, ako se posmatra kretanje cene na jednočasovnom grafikonu treba odabrati konkretne indikatore i postaviti njihove paramtre primereno vremenskom okviru. Ako bi trejder isuviše široko pristupio problemu predviđanja budućeg kretanja cene primenom velikog broja indikatora (sve koje je do tada izučavao) i promenljivost njihovih parametara merio na svim vremenskim intervalima došao bi do problema nemogućnosti sagledavanja pravog stanja u primerenom vremenu za trgovanje. Forex je materija koja neprestano zahteva konkretizovanje činjenica uz dobru perspektivu jer je svaka teorijska činjenica neposredno proverljiva u praksi. Svako generalizovanje zadataka i suvišno „razvodnjavanje“ radnih koraka trgovanja malo doprinosi dobrim reziltatima kao i postizanju zavidne veštine u trgovanju. Umesto toga, trejder treba da neguje svoje dobre postupke (analiza radnih koraka sa pozitivnim ishodom) i eleminiše negativne aspekte kroz odgonetanje pogrešnih postupaka. Vremnom, ponavljanje radnih koraka sa pozitivnim ishodom ne samo da doprinosi boljoj veštini u trgovanju već na odličan način stvara samopouzdanje kao najveći oslonac u poslovanju.