Carry trade i aktuelna situacija u svetu

Carry trade kao poseban stil u Forex trgovanju privlači mnoge investitore koji se bave analizom promena kamatnih stopa. Intervenisanje centralnih banaka vodećih svetskih zemalja gde je jedna od najpopularnijih promena kamatne stope, spada u najznačajnije fundamentalne pokazatelje. Forex trejderi posmatraju kamatne stope kao i svaki drugi faktor i trguju na osnovu očekivanja i faktičkih činjenica. Kada se najave prognoze o smanjenju diskontne stope uobičajeno se prodaje određena valuta i pre smanjivanja, a kada dođe do smanjivanja verovatno je da će valuta biti ponovo kupljena i obrnutno. Neočekivane promene kamatnih stopa obično dovode do oštrih promena kursa valuta jer se učesnici tržišta drže pravila da kupuju na osnovu prognoza i prodaju na osnovu evidentnih činjenica. Ipak, faktori koji utiču na trgovanje su vremenski period između prognoziranja i činjeničnog stanja, razlozi za promene kamatnih stopa kao i ustanovljeni značaj promena. Treba imati na umu i da tržište generalno određuje cenu na osnovu odložene promene diskontne stope, ali pošto je to svršen čin, nema uticaja na tržište. U praksi se diskontne stope smanjuju jednostrano i to, potezom koji stvara promene kako u diferencijalu kamata tako i u valutnom kursu. Učesnici na valutnom tržištu reaguju i kada se promeni diferencijal kamatnih stopa, a ne samo onda kada se samo stope menjaju. Dakle, kada bi sve zemlje vodećih ekonomija u svetu donele odluku da smanje svoje kamatne stope za npr. 0,5% to ne bi imalo uticaja na tržište valuta jer bi diferencijal kamatnih stopa ostao nepromenjen. Dobar primer je dugogodišnja implikativna činjenica niske kamatne stope japanske valute (0,5 posto) u odnosu na više kamatne stope vodećih valuta. Na globalnom finansijskom tržištu Australija i Novi Zeland su glavni korisnici metode Carry trade zbog velikog obima trgovinskih odnosa sa Japanom kao zemlje iz bliskog geografskog okruženja. Ipak treba znati, ako se diskontna stopa menja zbog političkih, a ne ekonomskih razloga, što se događalo često u evropskom monetarnom sistemu, tržišta se mogu ponašati suprotno od centralnih banaka, držeći se pravih osnova, a ne političkih. Na tržištu te kamatne stope obično izgledaju veštački visoke što dovodi do argesivne prodaje određenih valuta pa i velikih gubitaka. Dakle, suština se sastoji u tome da Forex trejderi primenjuju Carry trade na osnovu primećene važnosti promene u diferencijalu kamatnih stopa kao značajan fundamentalni faktor tržišne analize. Osim toga, ne treba zaboraviti da se ekonomski i politički činioci u svetu menjaju svakodnevno, kao i da se kamatne stope i diferencijali kamatnih stopa između valuta, takođe, menjaju što dalje stavlja popularnu Carry trade metodu trgovanja u nemilost investitora. Podsećanja radi, švajcarski franak je dugo vremena bio omiljena valuta trejdera koji preferiraju Carry trade (niske kamatne stope), ali je iznenadna odluka Narodne banke Švajcarske da odustane od odbrane nacionalne valute takvim modelom intervencije donela bitne promene u trgovanju ovom valutom. To je jedan od skorijih, možda i najboljih primera o uticaju političkih i ekonomskih ciljeva na valjanost metode trgovanja na Forex tržištu. Aktuelna dešavanja usled sukoba Rusije i Ukrajine upozoravaju da politički razlozi mogu imati presudni uticaj na drastične intervencije na globalnom tržištu, a kada se pridoda ekonomska recesija u svetu onda Carry trade iziskuje vrlo kompleksnu analizu.