Kauzalnost analize u Forex-u

Sistematičnost Forex analize funkcioniše kao jedan kauzalan sistem uz konstantno bitan odnos uzroka i posledica pri opisu tržišnih dešavanja. Inače, kauzalnost je neophodna u slučaju rada sistema koji se odvija u realnom vremenu. Saznanja o kauzalnosti proizlaze iz naših asocijacija i navika koje se temelje na ponovljenom iskustvu i zapažanju pojedinih događaja. U slučaju da jedan sistem može da radi u takozvanom off-line režimu tada je čitav njegov proces već poznat i može funkcionisati kao nekauzalan. Dakle, kauzalnost Forex analize treba staviti u koncept sa jasnom razlikom između analize praćenja realizacije trejda „uživo“ u odnosu na analizu istorije grafikona. Znamo da istorija grafikona mnogo pomaže trejderima da sagledaju brojne činjenice i donesu zaključke o prirodi ponašanja određenog valutnog para itd. Ali, ne treba zaboravljati da se sve to već odigravalo u nekom vremenskom okviru i sada bez obzira na već poznat proces, za predviđanje budućih dešavanja vremenski tok predstavlja vitalnu komponentu projekcije trejda (investicije). Nedvosmislenost u analizi je svojevrsna potvrda preciznosti tehničkih indikatora, ako je interpretacija odgovarajuća. Pri tome, jedna od osnovnih karakteristika tehničke analize treba da je preciznost svojstvena tehničkim naukama gde proizvoljno ni paušalno zaključivanje nema svrhu. Ponekad trejderi lutaju u ovoj materiji jer implicite pokušavaju da predvide buduće kretanje cene i isto tako teže da dugoročno sagledaju situaciju. Kao i u svakoj naučnoj disciplini i u Forex-u se svi pojmovi opisuju eksplicitno i implicitno. U Forex trgovanju implicitan pristup pronalazi punu korisnost u zaključivanju pod uslovom da promišljanje trejdera ide u pravcu kauzalnog praćenja kretanja tržišta. Sve podrazumevano i očekivano u budućem kretanju cene naspram analizirane trenutne situacije precizniju potvrdu može dobiti na osnovu utvrđivanja uzročno-posledične veze između aktuelnih i budućih događaja. Eksplicitno utvrđivanje kretanja cene u budućnosti proizilazi iz analize najpre implicite utvrđenih fundamenata. Dakle, svakom posledičnom činu prethodi inicijalni uzrok i nema zadrške u očekivanom i podrazumevanom već se iziskuje precizan zaključak na osnovu analiziranja i uzroka i posledice. Na primer, ako trejder unutar rastućeg kanala trenda prati realizaciju Buy pozicije, jasno je da pošto je vreme trajanja inicijalnog trenda ograničeno pa se iziskuje precizno postavljanje pozicije TP i SL. Dakle, profit od kupovine je izvestan sve do trenutka kada cena probije donju liniju kanala Up trenda što potvrđuje podudarnost ponašanja izabranog indikatora (obično neki od popuarnih oscilatora: RSI, Stochastic i dr.). Slično u slučaju Sell pozicije koja postaje izgledna uz očekivan obrt trenda u trenutku koji eksplicitno pokazuje tehnički indikator (vrednosti parametra treba da potvrđuju generisanje novog trenda). Dakle, analitičkom zaključku prethodi razvojni tok promišljanja koje inače volatilno tržište uspešno prati na osnovu koncepta razjašnjavanja uzroka i posledice u određenoj tržišnoj situaciji. Kauzalnost predstavlja osnovu induktivnog zaključka gde se kao logično očekuje da će se iste veze uzroka i posledice ponavljati, uvek pod istim uslovima, što je ujedno i pretpostavka u analizi istorije grafikona itd.