Forex – špekulacija ili investicija

Savremene tendencije poslovanja u svetu su uznapredovale toliko da praktično nema ograničenja u prostoru i vremenu da bi se neko odvažio da ulaže na globalnom tržištu. Ipak, način na koji se to činiti umnogome se razlkuje po brojnim faktorima koji dalje profilišu onoga ko ulaže kapital. Forex trejderi se često nazivaju kolokvijalnim imenom – mali špekulanti što bitno opisuje načun ulaganja kapitala. Dve kategorije koje se najčešće sreću kao pojmovi su špekulacija i investicija, obe su zastupljene u ogromnom broju na tržištu pa treba znati precizno njihovu razliku i sličnosti. Investicije kao kategorija su mnogo jasnije već po značenju reči (lat. investio – ulaganje kapitala u neki unosni posao). Takođe, struktura ekonomskog pojma koji opravdanje suštinski pronalazi u ostvarivanju određenih postignuća kroz unapređenje pozicija na tržištu karakteriše investicije na specifičan način. Dakle, investicije su složeni fenomen koji karakterišu četiri osnovna činioca – investitor kao subjekat koji investira, objekat investiranja, kamatna stopa kao obavezna vrednost žrtve i „cena nade“ ili diskontna stopa. Mnogi teoretičari investiciju definišu i kao razliku između kamatne i diskontne stope uz odricanje od potrošnje u sadašnjosti kao kompenzaciju za buduću veću potrošnju itd. Dakle, ono što je suština kod investicija jeste neizvesnost (rizik) investitora u ulaganja koja će doneti korist tek u budućnosti, a ne momentalno. Ono što još bitno karakteriše investicije jeste postojanje ekonomskih i neekonomskih faktora pri čemu su ekonomski faktori lako izračunljivi, a neekonomski uticaji su teško predvidivi pa kontrolisati ih podrazmeva da je investicija rizična finasijska kategorija. Ekonomski efekti se ogledaju kroz rezultat eksploatacije investicije i to je ono što je podložno uticaju nepredvidivih faktora poput političkih, socijalnih, ekoloških i dr. Špekulantski poslovi ne uključuju posedovanje onoga u šta se investira u fizičkom smislu pa špekulacija nema efekat (kao rizik) ekonomske eksploatacije investicije već isključivo finasijski efekat tj. špekulisanje na promenu cene. Ulaganje na Forex-u kao špekulantski posao ima određene prednosti u odnosu na kupovinu akcija ili drugih investicionih instrumenata, jer špekulantski poslovi nisu međusobno isključive investicije itd. Špekulantski poslovi su možda rizičnije ponekad, ali sigurno imaju neuporedivo manje troškove od investicija. Špekulacija na promenu cene za neki investicioni instrument moguća je sa mnogo manjim početnim kapitalom od novca koji je neophodan za ulaganje u kupovinu istog. Međutim, špekulacije po vokaciji slove za nedopuštenu trgovinu usled mogućnosti za prekomernu dobit što su vremenom prestale biti zahvaljujući sofisticiranim platformama za učešće na globalnom tržištu. Dakle, špekulacije se od investicija razlikuju u primarnom značenju, ali ne više toliko po stepenu rizika, već po vremenu koje je potrebno da bi se ulaganje isplatilo. Tako se špeklacijom ne smatra uložen kapital za neku očekivanu (manju) dobit na duže vreme potrebno za realizaciju dobiti. Špekulantske poslove neki navode čak i u pežorativnom značenju navodeći kao glavni motiv brzu zaradu pa im pripisuju lošu poslovnu etiku i sl. Međutim, sve razvijenija platforma upravljanja takvom vrstom ulaganja novca postaje sve unosniji biznis, a sve manje poslovi koje karakteriše nedostatak uobičajenog profesionalnog opreza i sličnih anomalija.

Izolovanje trenda u tehničkoj analizi

Da bismo uspešno trgovali najpre treba da odredimo trend kretanja tržišta – ovo je definicija sa kojom će se složiti većina trejdera. To znači da najpre treba pristupiti najvažnijem zadatku, a to je definisanje glavnog trenda i tada trgovati u skladu sa njim. Mnogi analitičari savetuju trgovanje u korak sa trendom po sistemu „trend is my friend“ sa posebnim upozorenjem da nije preporučljiva „borba“ protiv trenda. Ali, nije uvek situacija tako jasna u praksi, a naročito kada se dogodi nagli obrt trenda koji nas stavlja u dobro poznatu dilemu „uzmi ili ostavi“. Sasvim je jasno da problem izlaska iz pozicije predstavlja jednako tešku odluku kao i ulazak u poziciju, tako da trgovanje u korak sa trendom može da zada nove muke trejderima, iako na prvi pogled izgleda kao logično rešenje. Analitičari koji su pristalice teorije po kojoj će se svaki trend koji se jednom uspostavi (izoluje) verovatnije nastaviti nego se obrnuti, podražavaju trgovinsku tendenciju da praktično treba kupovati snagu trenda, a prodavati slabost tržišta. Dakle, treba izolovati trend na kome će se trgovati i odrediti metod po kome će se najpreciznije identifikovati njegov kraj. Za izolovanje trenda tj. njegovu definiciju koriste se trend linije dok se za identifikaciju kraja trenda iscrtavaju linije (nivoi) podrške i otpora koje su, takođe, sastavni deo cenovnog grafikona. Linije podrške tako predstavljaju vrednosti cene ispod kojih se ne očekuje dalji pad dok linije otpora nasuprot tome ukazuju na momenat kada bi ponuda trebalo da nadjača potražnju, a da cena počne da pada. Ali, ucrtavanje linija trenda za potrebe tehničke analize ima prilično proizvoljni karakter jer se u praksi događa da na osnovu istih podataka različiti analitičari izoluju različite trendove, kao i da isti analitičar crta različite linije za podražavanje trendova na istim grafikonima samo u različitim vremenskim periodima. Izolovanje trenda po osnovu iscrtavanja linija trenda u tehničkoj analizi se bitno razlikuje u poređenju sa statističkim metodama. Izolovanje trenda metodama tehničke analize je prilagođeno potrebi za brzo reagovanje u relativno kratkim vremenskim intervalima, a sve zbog pojačane dinamike finansijskih tržišta. To znači, da se zbog suštinskog značaja praćenja promena tendencija tržišnih kretanja izostavljaju kompleksne matematičke metode i tako se pribegava praktičnim metodama koje se popularno zovu – alati tehničke analize. Najpreciznije izrečeno, izolovanje tržišnog trenda se vrši ucrtavanjem tržišnih linija čime se opisuje, a na način povezivanja karakterističnih tačaka na grafikonu bez detaljnog izračunavanja trenda. Pošto su u tom slučaju odstupanja od statističkog izračunavanja značajna (uzimanje u obzir svih tačaka cenovnog grafikona bi izražavalo sve varijacije u odnosu na trend liniju kao tipičnu za tehničku analizu) razumljiva su i izvesna neslaganja među analitičarima u izolovanju trenda. Isto tako, ne treba da čudi činjenica da jedan analitičar na dva ili više različitih načina ucrtava trend linije na istom grafikonu na različitim vremenskim intervalima posmatranja. Upravo zato se smatra da je izolovanje trenda osnovni, ali nimalo lak zadatak, koji se uvek prktikuje počevši od dugoročnih prema kratkoročnim grafikonima u cilju veće preciznosti analize tržišnog kretanja.

Česte zamke u tehničkoj analizi u Forex-u

Tennička analiza na Forex trejdere deluje kao najatraktivniji pristup i skoro da je teško odupreti se tom utisku, a posebo kod početnika. Međutim, to je razumljivo ako se uzme u obzir činjenica da je najprivlačnija mogućnost da je u Forex-u sve proverljivo, promptno i na vrlo jednostavan način. Uostalom, tako je i Forex edukacija upravo zbog toga pristupačna i olakšana za ogroman broj interesenata. Sve novo što se znanstveno usvaja odmah pronalazi praktičnu primenu na sofisticiranoj elektronskoj platformi tako što se i vizuelno može dočarati, proveriti funkcionalno i odraziti kao rezultat (Profit/Loss). Dakle, taj neposredni informativno-komunikacijski kontakt kroz „prozor“ u globalni svet finansija dugo vremena deluje opčinjavajuće na trejdere pa mnogi od njih zadrže svoju pažnju upravo na tehničkom aspektu analize tržišta. Ipak, treba imati u vidu da Forex biznis podrazumeva da se iskustveno mora usaglašavati stav o sva tri aspekta analize. U tom smislu se ističu neke od najznačajnijih činjenica o kojima treba voditi računa, a sve u cilju što bolje profitabilnosti ukupnog poslovanja, a to su:

– „Ne budite zarobljeni u tehničkoj analizi“ bi trebalo da glasi naslov svih naslova za trejdere početnike jer se time bez razloga ograničava širi spektar mogućnosti, a nauštrb lične uspešnosti;
– Prevelika očekivanja od izabranog indikatora tehnilke analize i bezrazložno davanje poverenja jednom indikatoru što zapostavlja mnoga druga i bolja rešenja itd.
– Apsolutni tehnički analitičari obično previđaju činjenicu da je malo verovatno da će se uočeni cenovni obrasci jednako ispuniti kao pojedinačni slučajevi. Uzimajući u obzir psihološki aspekt analize (psihologija mase kao važan tržišni uticaj) pojedinačni slučaj će pre biti usamljen nego opšti analitički zaključak što potvrđuje obavezni psihološki efekat u svakom grafičkom simbolu tehničke analize itd. Zone preprodanosti i prekupljenosti imaju poseban značaj sa stanovišta psihologije mase gde važi nepisano pravilo da – kada se veliki broj ljudi usaglasi u stavu o nečemu najčešće nisu u pravu! Ili, dok ogromna većina kupuje, manjina visprenih investitora već počinje prodaju i slični poznati primeri u Forex svetu;
– Vremenska dimenzija u analizi je nešto što često nije jača strana mnogim trejderima koji baziraju svoj prisutp na tehničkoj postavci. Svaku tržišnu situaciju najpre treba sagledati na „velikoj slici“ tj. na dugoročnim intervalima. Ipak, greške se potkradaju kod trgovanja Daily trading-a kada trejderi posmatraju isključivo kratke i srednjeročne vremenski intervale itd.
– Svaki početak analize tržišta iskusni Forex trejderi počinju čitanjem vesti iz ekonomskog kalendara čime obezbeđuju važne informacije sa tržišta pre postavke grafikona koji inače svakako obuhvata i fundamentalne uticaje. Ne čitanje vesti obično ima za posledicu neadekvatnu reakciju tehničkog analitičara na iznenadne pojave usled važnih događanja (govori guvernera i šefova država ili sl.).

Forex kao dodatni posao

Činjenica je da veliki broj zanimanja ne obezbeđuje pristojna mesečna primanja, pa čak i zanimanja koja zadovoljavaju elementarnu egzistenciju ljudi nisu dovoljno profitabilna da bi se obuhvatile sve živtne potrebe sekundarnog tipa. Tu se podrazumevaju sve potrebe i aktivnosti za podmirenje kvalitativnih komponenata društva i čoveka kao osnovnog nosioca društvenog života (letovanja, zimovanja, kultura i zabava, sport i rekreacija itd.). Vrlo često, dodatni posao koji bi trebalo da doprinese kvalitetu života ljudi, degradira samu poziciju onoga koji ga obavlja, ako ni u čemu drugom, ono u dužini radnog vremena koje je potrebno da bi se dodatni posao obavljao. Naravno, tu prepoznajemo vreme potrebno za odmor i revitalizaciju koje se troši za obavljanje dodatnog posla i tako direktno utiče na smanjenje kvaliteta života. Osim navedenog, dodatni posao zavisi od afiniteta i sposobnosti pojedinaca, ali i od ponude. Pronalaženje mogućnosti za dodatnu zaradu često je otežano usled ekonomske krize, a najnovija svetska zdravstvena kriza ponajviše pronalazi rešenja u domenu online upošljavanja. Inače, svaki dodatni posao treba da ispuni određene uslove kako bi imao svoj smisao i opravdanost rada. Ti uslovi podrazumevaju sledeće:

– Mogućnost dobre organizacije koja za rezultat donosi srazmeran odnos između kvaliteta i kvantiteta obavljanog posla;
– Radno vreme koje ne bi trebalo da bude duže od četiri sata (dodatni posao), kako bi se obezbedilo podrazumevano vreme za odmor i revitalizaciju;
– Mogućnost pristojne i adekvatne zarade koja bi stimulativno delovala obzirom na prirodu radne aktivnosti koju zahteva angažovanje da bi se obavljao dodatni posao i sl.

Forex biznis po svojoj vokaciji može podrazumevati profesionalni rad trejdera u smislu njegovog osnovnog zanimanja, ali se vrlo često ovaj profitabilni posao obavlja kao dopunsko zanimanje. U svakom slučaju, Forex trgovanje može da odgovori na sve navedene uslove povoljnosti dodatnog posla. Fleksibilno radno vreme, ne postojanje nelojalne konkurencije, samoorganizovanje posla bez nadređenih i podređenih, vrlo niski troškovi poslovanja i mnoge druge pogodnosti. Posebna pogodnost Forex biznisa se ogleda u činjenici da započinjanje posla ne zavisi ni od konkursa za posao i ne zavisi od neke druge strane. Profitabilnost poslovanja, takođe, najviše zavisi od ličnih sposobnosti trejdera kao investitora. Ipak, treba napomenuti da mnogi trejderi Forex trgovanje pored nekog redovnog zanimanja često pretvore u sporedno zanimanje ili hobi što je potpuno drugačije od dodatnog posla. Pre svega, stvar je u percepciji poslovanja na Forex-u gde ne treba praviti razliku između primarnog bavljenja Forex-om i dodatnog posla. Forex trgovanje treba tretirati kao ozbiljan biznis, nikada kao hobi ili sporadičnu aktivnost ber obzira da li je se obavlja pored nekog drugog posla jer investiranje spada u najprofitabilnije, ali i najrizičnije poslove.

Izbor Forex brokera je prvi korak do profitabilnog poslovanja

Forex trejderi su ambiciozni ljudi koji imaju viziju profitiranja na osnovu investicionog ulaganja u najsavremenijem poslovnom okruženju. Oni ništa ne prepušaju slučaju već temeljno planiraju svaki radni postupak jer Forex biznis po vokaciji ima bezuslovni profesionalizam u radu. Ipak, sva nastojanja Forex trejdera da što profesionalnije trguju na globalnom tržištu može začuđujuće narušiti jedna tipična neopreznost prepoznata kao početnička greška ili greška na samom početku jer predstavlja prvi korak u započinjanju poslovanja na Forex-u. Međutim, treba ipak istaći da nije svojstvena samo trejderima bez iskustva već i trejderima koji su duže vreme u Forex-u. Izbor Forex brokera je najznačajniji i prvi korak na putu do profitabilnog vođenja biznisa i svaka vrsta brzopletosti u tom pogledu može stvoriti negativnu poslovnu atmosferu sa trajnim problemima. Dakle, pre izbora Forex brokera za posredovanje u trgovanju treba da je podrazumevana provera postojanja licence i poslovnih klauzula koje se odnose na, manje ili više, pogodnosti ponuđenih uslova u posredovanju. To doslovno znači da je uspešnost Forex trejdera u tesnoj vezi sa „ličnom kartom“ brokerske kuće koja mu pruža sveobuhvatnu podršku u radu. Često se može čuti važnost zaštite integriteta klijenata i poslovanja u celosti u čemu treba prepoznati, pre svega, zajednički interesni momenat trejdera i brokera. U tom smislu jedan od najvažnijih kriterijuma jesu propisi koji osiguravaju sigurnost depozita gde mudra investicijaska šema jeste garant zaštite uloženog kapitala. Sužavanje propisa posredničkih usluga brokera na utvrđenu optimalnu meru je svakako dobar način filtriranja svih sumnjivih opcija kakvih ima u velikom broju na Internet ponudama. Tako na primer, zemlje poput Velike Britanije štite depozite ulagača preko regularnih posrednika gde registrovanje kod takvih posrednika pod pokroviteljstvom vlade osigurava povraćaj uloga u slučaju bankrotstva brokera i sl. Takva struktura je od presudnog značaja ako trejder odluči da ulaže značajnu sumu novca kod ECN Forex brokera i sl. Još jedna, na prvi pogled manje važna stvar su bonusi i promocije Forex brokera koje se potencijalnim klijentima nude, ali ujedno ih i uslovljavaju na specifičan način. Naime, većina finansijskih podsticaja onemogućuje povlačenje dela novca dok se ne postigne određen nivo trgovanja itd. Povrh svega, izbor Forex brokera treba bazirati i na temelju lokacijske pripadnosti. Filtriranje brokerskih ponuda je preporučljivo svesti na okvir onih koji posluju u zemlji prebivališta, odnosno, regionalnog zastupništva. Tu su bitni porezno zakonodavstvo, razna ograničenja i druge zakonske odredbe, ali i upotreba domicijalnog jezika za olakšanu komunikaciju bez prepreke.

Prednost investiranja na Forex Market-u

Investiranje danas više nije tako nedostižan i dalek pojam kao što je to bio tokom godina prošlog veka. Nova era je donela sa sobom, pored opšteg društvenog napretka, tehničko-tehnoloških inovacija i neke dobre novosti na polju savremenog poslovanja. Forex trgovanje je svakako jedna od njih jer suštinski predstavlja mogućnost investiranja na najvećem finansijskom svetskom tržištu koje je danas dostupno širokom društvenom auditorijumu. Moglo bi se reći, kao najznačajnija vest u poslovnom svetu svakako je odjeknula mogućnost investiranja na tržištu novca koja je ne samo dostupna svakom, već je donela sa sobom niz prednosti u odnosu na mnoge investicione projekte. Svi investicioni projekti (investicije) se u najširem smislu gledano, mogu svrstati na proizvodne i potrošne investicije. One mogu imati makro i mikro aspekt, a manifestuju se kao kupovina bilo koje aktive (imovine) sa ciljem da se ostvari određena dobit. Na mikro nivou, svako upravljanje investicijama ima za cilj da se ograničeni kapital namenjen investiranju alocira u optimalne svrhe da bi se maksimizirlo ostvarenje viših ekonomskih ciljeva (profit ili zarada). Važno je istaći da se sve više pored investiranja u projekte, poslovne poduhvate raznih vrsta, neangažovani (slobodni) kapital vrlo unosno investira u vrednosne papire finansijskog tržišta, tako da investicije plasirane na berzama bivaju sve popularnije, a naroćiti s početka 21-og veka.

Happy business team applauding together

Happy business team applauding together

Tako je berza novca (Forex Market) dobila na svom ogronmom publicitetu zahvaljujući svojevrsnom portfoliu kojim se na jednostavan način omogućava višestruka dobit u odnosu na uloženi kapital uz minimalne troškove poslovanja. Investiranje na Forex Market-u ima očigledne prednosti prema mnogim dugim investicionim poduhvatima, pre svega, sa gledišta investicione analize i rangiranja investicionih projekata. Trgovanje na Forex-u spada u nezavine investicione projekte gde projekti međusobno ne konkurišu jedan drugome i gde izbor jednog projekta nužno ne isključuje druge investicione projekte. U konkretnom slučaju, izbor investicionog instrumenta (valutni parovi) gotovo da nije podložan disproporciji u pogledu međusobne zavisnosti investicionih projekata (pojedinačni trejdovi), a to na svojstven način odbacuje mogućnosti lošeg ishoda investiranja. Osim navedenog, posebna prednost investiranja na Forex-u svakako se ogleda u umanjenim troškovima poslovanja koji se, šta više, mogu preduprediti na razne načine i kontrolisati dobrom projekcijom svakog pojedinačnog trejda u skladu sa principima koji uključuju kontrolu rizika (Risk Management). Dakle, Forex trgovanje kao investicioni projekat vrlo je primamljivo i za pojedince i za pravne subjekte, bez razlike, tim pre što svi učesnici Forex Market-a posluju pod istim tržišnim uslovima bez vremenskih i bilo kakvih drugih ograničenja i razlika.

Forex trejder je – Profesionalac

Najveća i najučestalija greška trejdera na Forex-u je trgovanje bez ikakvog prethodnog znanja i iskustva u poslovima investiranja. Statistički podaci koji pokazuju da oko 85 posto trejdera posluje sa gubicima, takođe, pružaju uvid u situaciju da većina onih koji nemaju uspeha na Forex-u, istovremeno ne poseduju ni neophodne veštine u trgovanju. Na suprotnoj strani, trejderi koji ubiraju plodove svog profesionlnog rada značajno uvećavajući svoj kapital, predstavljaju tek 15 posto ukupnog broja učesnika na najvećem finansijskom tržištu na svetu. Znanje protiv neznanja sa surovim epilogom zaista se grubo ispoljava, bez presedana, na globalnoj finansijskoj utakmici. Investicioni poslovi u koje spada trgovanje na Forex-u ne mogu se ni zamisliti po scenariju amaterskog pristupa radu, tako da je irelevantno i govoriti o otvaranju trgovinskog računa sa realnim novcem ukoliko trejder nije prethodno edukovan za tako ozbiljan posao. Takođe, nema nikakvog smisla govoriti o trgovanju bez znanja i veština jer danas postoji bezbroj načina (seminari, škole i kursevi, webinari itd.) da se svako ko je zainteresovan za Forex trgovanje adekvatno informiše, nauči neophodno i upotpunosti osposobi za posao trejdera. Poseban kuriozitet predstavlja i činjenica da je većina programa edukacije potpuno besplatna, dobro organizovana, a povrh svega, tokom čitavog procesa trgovanja obezbeđena je profesionalna podrška od strane Forex brokera posredstvom koga se obavljaja poslovanje na Forex-u (analize, administracija, tehnička potpora i sl.). Dakle, u Forex trgovanju nema mesta za trgovca amatera ukoliko je cilj ostvarenje profita, već svaki trejder mora težiti da postane profesionalac. Šta više, što pre to shvati i uspe da to ostvari, tim pre će uspeti da se pridruži uspešnoj družini „15 posto“, a uprotivnom može linijom manjeg otpora tavoriti u skupini „85 posto“ koju čine prosečni i neuspešni trejderi, a sve to do potpunog gubitka kapitala.

forex2

Forex trgovanje zahteva isključivo profesionalan pristup u radu, ne trpi nikakve proizvoljne poslovne odluke, iziskuje disciplinu i doslednost u sprovođenju određene metodologije i sl. Međutim, poslovne aktivnosti na Forex Market-u pružaju širok dijapazon profesionalnih mogućnosti koje individua bira prema sopstvenom afinitetu i psihofizičkim sposobnostima, pa u tom smislu, svako može samoinicijativno da se opredeljuje za posao kojim želi da se bavi.. Ali, kada jednom odredi oblast rada na Forex-u, treba predano da se posveti poslu da postane profesionalac. Svaštarenje na Forex Market-u je još jedna velika greška mnogih koja i nije tako retka. Svaki trejder profesionalac treba da zna prioritete u poslovanju, ali i sopstvene kapacitete za ostvarenje postavljenih ciljeva trgovanja. Shodno tome se profiliše i stil trgovca, ali i usvaja strategija u poslovanju. Neki trejderi imaju sposobnosti da su dobri analitičari tržišta, ali ukoliko to nisu, u svojoj strategiji rada usvojiće analitičke metode koje su im lako dostupne i svrsishodne. Treba napomenuti i da postoje izvrsni analitičari grafikona, fantastični predavači edukativnih programskih sadržaja, programeri odličnih trgovinskih sistema i drugi uspešni profesionalci koji rade u oblasti Forex investiranja, ali nisu trejderi. Čitav niz profesionalnih zanimanja bitiše u oblasti poslovanja Forex Market-a dok je zanimanje Forex trejder samo jedan od profesionalnih poziva. Dakle, pored znanja i usvajanja određenih veština za trgovanje na Forex-u neophodno je preispitivanje predispozicija za bavljenje poslom trejdera koje mora biti isključivo u donošenju konačne odluke – biti trejder ili ne. U svakom slučaju, šta god da odaberete, put do uspeha je samo jedan – budite profesionalac! Druga varijanta ne postoji.

Kako investirati – Prva ili poslednja lekcija?

Forex trgovanje jeste posao investiranja i tako se treba odnositi prema toj vrsti delatosti. Za neke je ova rečenica kruna svega što se događa u Forex trgovanju ili nas možda ipak vraća na sam početak?! Elem, mnogi programi edukacije tek u svojim lekcijama zrelijeg poznavanja Forex-a obrađuju teme poput Risk control, Money management (Kontrola rizika, Upravljanje novcem) dok u najranijoj fazi upoznavanja sa Forex trgovanjem uglavnom ne sadrže elemente koji se odnose na investicije i upravljanje investicijama. Tako se često događa da se „nestrpljivi“ trejderi najpre nađu „u vodama velikih investicija“ što svakako jeste globalno finansijsko tržište, a tek onda počinju da shvataju da je Forex trgovanje posao poput svih ostalih investicionih poduhvata. Prve lekcije najčešće nose naslov – Šta je Forex?…a pod tim se najčešće podrazumevaju opšte informacije o načinu funkcionisanja Forex Market-a, objašnjenja manipulativnih operacija na elektronskoj platformi i slične trivijalne stvari. Ali, ni reči o investicijama, kojima se prosor u literaturi pronalazi, kao post festum, tek u tzv. naprednim nivoima edukacije. Tako mnogi trejderi koji nikada ranije nisu imali priliku da se sretnu sa poslovima investiranja, čak potpuno racionalno, ostavljaju pitanje investiranja za neko svoje zrelije doba, posle savladavanja osnova Forex-a, ako do njega ikada i dođe. Dakle, sve ukazuje da ima potrebe da se vratimo na početak! Kao prvo, ukoliko uopšte želimo da se profesionalno bavimo Forex trgovanjem to automatski znači da želimo da investiramo.

oilll

Forex trejder jeste investitor koji novcem kupuje novac i bez obzira na veličinu kapitala kojom raspolaže, on svakako obavlja investicione poslove. Svi učesnici Forex Market-a imaju svoje mesto „na tržišnoj utakmici“ pod jednakim tržišnim okolnostima, bez vremenskih i bilo kakvih drugih ograničenja ili razlika, bilo da su veliki investicioni fondovi, bogati pojedinci, mali špekulanti i dr. Shodno tome, prva lekcija treba da svakog trejdera nauči da je svaka trgovinska transakcija koju obavi na Forex-u investicija dela kapitala sa njegovog trgovinskog računa u cilju pribavljanja određenog profita. Drugim rečima, svaki ulazak u trgovinsku poziciju, svaki klik za otvaranje Buy ili Sell pozicije jeste završni potez investicione odluke. Da, završni potez! Ili bi bar tako trebalo da bude. Donošenje investicione odluke je kompleksan zadatak u Forex trgovanju i treba shvatiti da se to apsolutno događa svaki, ali baš svaki put, kada kliknemo na opciju Open position ili New order, već kako god da se zvalo. Osim toga, donošenju odluke o prodaji ili kupovini na valutnom paru svakao uvek treba da predhodi detaljna tržišna analiza iz čega prirodno sledi da investiciona odluka treba da se oslanja na zbir svih raspoloživih resursa. Suština svake investicije leži u činjenici da sama po sebi ne donosi automatski profit već da svoje opravdanje i egzistenciju pronalazi u ostvarivanju određenih posdtignuća i unapređenja svojih pozicija na tržištu. Zato, svaki trejder treba da, pre nego što uopšte počne da trguje na Forex-u dobro izuči lekciju o investicijama i investiranju, bilo da je ona po redosledu prva ili poslednja u njegovom ličnom programskom planu edukacije.

Uticaj kretanja cena nafte na berzi na privredni rast i ekonomije zemalja u svetu

Vrednost neke valute i njeno kretanje na tržištu povezano je sa događajima na tržištima roba – karakteristike robnih valuta. Tako i kretanje cena nafte na berzi, jedne od najvažnijih strateških energenata, znatno utiče na cene određenih valutnih parova, a samim tim valuta određenih zemalja, čini odraz ukupnog stanja u privredi tih zemalja. Obzirom da su robe ključni resurs u rastu svetske privrede i da samim tim utiču na globalnu industriju, za trgovanje na svetskom finansijskom tržištu je potrebno znati vezu između roba i valuta. Osim toga, praćenje odnosa roba i valuta podrazumeva praćenje indeksa cena robe (CRB). Kad cene robe rastu, njihov porast se dalje širi na privredu povećanjem troškova proizvodnje i roba. Centralne banke pažljivo prate tu inflacijsku tendenciju, koriste informacije o privrednom rastu, odnosno kretanju inflatorskih odnosa i kamatnih stopa, što ujedno predstavlja glavne činioce za dalja kretanja cena valuta. Dobar primer smo imali 2006. godine, kada je CRB indeks pokazao trend smanjenja cena zbog kolapsa u sektoru cena energije, pre svega cena nafte na berzi. Inače,

Takođe, i odnos valuta i akcija (deonica) je područje interesa koje postaje sve važnije za trgovce. Na svim tržištima akcija širom sveta izvozni sektori profitiraju od slabljenja domaće valute. Sa druge strane imamo situaciju da sirova nafta i njeni derivati, kao važni energenti privrednog rasta igraju važnu ulogu u svetu koji zavisi od energije zasnovane na ugljovodonicima, te da će cena nafte na berzi bitno uticati stimulativno ili zaustavljujuće na privredni rast svake zemlje. Na primer, ekonomska istraživanja pokazuju da se za svaki porast cene od 10 dolara po barelu nafte stvarni BDP (bruto društveni proizvod) u Sjedinjenim Državama Amerike smanjuje za oko 0,4 posto privrednog rasta. Kratkoročno posmatrano, viša cena nafte na berzi rezultira smanjenjem očekivanog privredog rasta. Zapravo, povećanje cena nafte na berzi, najavljuju povećanje cena prevoza i troškove proizvodnje po jedinici i na taj način postaju ključni činioc inflacije u ceni robe. Još je važnija činjenica da brzi rast cena sirove nafte ometa očekivani razvoj cena i podstiče strah od njegovog usporavanja. Tačnije posmatrano, jedan od najvažnijih aspekata kod kretanja cena nafte na berzi jeste taj, što reakcija tržišta na povećanje tih cena često prenaglašava njihovu važnost, što se posebno primećuje u američkoj privredi. Ali, na globalnom planu s početka tekuće kalendarske godine, aktuelna dešavanja pokazuju nagle oscilacije u kretanju cena nafte na berzi, izazvane pre svega situacijom na političkom planu i strateškim svetekim poligonima moći energetskih potencijala (pravovremene vesti se mogu pročitati na vodećim svetskim sajtovima, kao i na sajtu www.kapitalrs.com/, koji svakodnevno sačinjava i dostavlja fundamentalne analize na srpskom jeziku svim svojim trejderima).

Novija istraživanja Saveznih rezervi pokazuju da se, zapravo, šok od porasta cena nafte na berzi lako apsorbuje u američkoj privredi vrednoj više od 15 triliona dolara. Tako, na primer, porast od 100 posto u ceni sirove nafte pretvara povećanje potrošačke korpe u Sjedinjenim Državama za samo 3,2 posto. Međutim, situacija nije ista u svim zemljama, odnosno, neke zemlje (izvoznici nafte na svetskom tržištu) profitiraju od povećanja cena sirove nafte, dok ostale zemlje ne. Budući, da sirova nafta ne spada u robe široke potrošnje, promene cena indirektno se manifestuju kroz cene mnogih drugih roba i sluga, a u najvećoj meri usled šoka izazvanog porastom cena nafte na berzi.

Brent Oil sirova nafta – Osnovne karakteristike

Tipovi nafte kojima se trguje na berzi su: slatka sirova nafta (Sweet oil), kisela sirova nafta (Sour crude), Brent oil, WTI (Western Texas Intermadiate), Iranska teška nafta i dr. Slatka sirova nafta je tip nafte koji je lak za rafinisanje pa je i traženiji za trgovinu na berzi. Kisela sirova nafta sadrži visok nivo sumpora (ima karakterističan miris jaja), teška je za rafinisanje i manje tražena na berzi. Brent oil je tip slatke sirove nafte koji predstavlja merni standard za procenjivanje drugih sirovih nafti. WTI je visoko kvalitetna sirova nafta (u zapadnom svetu se i misli na ovu naftu kada se upotrebi termin sirova nafta), sadrži 0,25% sumpora, laka je za rafinisanje i veoma traažena robnoj berzi.

Brent oil sirova naftaBrent oil je mešavina tj. kombinacija sirove nafte od više lokacija, a najviše sa naftnih polja u Brent i Ninian sistemu koji se nalazi u Severnom moru. Njena gravitacija API je 38,3 stepena i spada u „lake“ i svetle sirove nafte, sadrži 0,37% sumpora, tako da spada u „sweet“ (slatke) sirove nafte. Brent oil mešavina je idealna za pravljenje benzina i srednjih destilata, za kojima je izuzetno velika potražnja u severizapadnoj Evropi, a gde se i vrši njena prerada. Međutim, ako se uporedi Brent oil sirova nafta sa drugim sirovim uljima uključujući i WTI, nalazimo da je povoljna za izvoz, što je i poznata činjenica da se vrši prečišćavanje Brent oil mešavine u Sjedinjenim Američkim Državama (istočne obale i meksički zaliv) kao  i u regionu Mediterana. Brend oil sirova nafta, kao i nafta WTI, su u opadanju kad je reč o proizvodnji, ali je važna činjenica da i dalje figurira kao bitan reper za ostale sirove nafte Evrope, Afrike i Bliskog istoka. Rezerve sirove nafte, podrazumevaju količinu sirove nafte u ekonomskom regionu, a da bi bile ukalkulisane kao rezerve moraju biti u mogućnosti da se ekstrakuju trenutnom raspoloživom  tehnologijom. To znači sa se nafta koja se nalazi na dubinama van trenutnog domašaja ne računa u nacionalne rezerve. Bitan je i problem sve većeg nedostatka visokokvalitetne nafte (slatke) jer nafte manjeg kvaliteta ne mogu da zadovolje kriterijume sve strožijih ekoloških standarda.

Brent oil sirova nafta je pronađena 1960. godine, a najviše se eksploatiše od strane Velike Britanije, Norveške, Danske, Holandije i Nemačke. Tipično za ovu vrstu sirove nafte je da se teže rafiniše od WTI tipa nafte, kao i da je manje slatka u poređenju sa njom. Inače, naftom se najviše trguje na robnim berzama, a najveća svetska robna berza na kojoj se trguje fjučersima na robu je Njujorška robna berza (danas je to najveća berza za trgovinu naftoni plemenitim metalima). Standard nafte kojom se trguje na ovoj berzi je WTI. Druga velika berza je Londonska berza, u novije vreme Euronext (NYSE), najveća međudržavna evropska berza akcija i robe. Euronext je formirana 2000. godine spajanjem amsterdamske, pariske i briselske berze, a njoj se 2001. pripojila do tada najveća evropska berza fjučersa i opcija u Londonu (LIFFE), a kasnije i lisabonska. Godine 2007. Euronext se spaja sa Njujorškom (NYSE) i formira NYSE Euronext berzu. Na ovoj berzi se najviše kotira nafta Nort Sea Brent Crude tj. nafta tipa Brent Oil.