Obavezni radni zadatak Forex trejdera (Money management)

Forex trgovanje se ne može uspešno obavljati bez predhodno sačinjenog biznis plana što predstavlja suštinu iz koje proizilaze ciljevi i zadaci kao osnovna vodilja ka željenim rezultatima, ostvarenju profita. Štaviše, uspešnost Forex trgovanja se nalazi u direktnoj sprezi sa disciplinovanom primenom usvojenog biznis plana. Biznis plan mora da sadrži tačno određenu metodologiju poslovanja koja je bazirana na osnovnim načelima Forex-a. Uspešan Forex trejder zato trgovanje valutama tretira kao biznis i uvek se trudi da bude pozitivno nastrojen. Orijentisan je na profit i to u pozitivnom smislu jer se uvek rukovodi strategijom Money management-a (upravljanje novcem). Neiskusni trejderi i svi oni koji pokušavaju da trejdovanje svedu na hobi obavljaju amatersko poslovanje, prave neoprostive greške prostim zbrajanjem neredovnih dobitaka i gubitaka bez identifikacije dobrih i loših performansi trgovanja. Nasuprot njima, iskusni trejderi uz pomoć podrobne analize identifikuju situacije u kojima su usklađeni sa kretanjima na tržištu, a zatim smanjuju veličinu svojih pozicija ili ih potpuno zatvaraju ukoliko se nađu u raskoraku. S obzirom da trejder profesionalac razume da je trgovanje valutama visoko rizičan posao, svo,j radni dan uvek organizuje prema tržišnim prilikama i u skladu sa tržišnim kretanjima. Svestan da i najbolja analiza tržišta može u datom trenutku biti u suprotnosti sa tržišnom situacijom, izvesnu nekozistentnost analize i tržišta predupređuje veštinom upravljanja kapitalom na svom trgovinskom računu. Dakle, svakodnevna obaveza dobrog trejdera je da pokuša da napravi najveći profit uz najmanji mogući rizik. On to postiže tako što uvek stremi izboru razumnog rizika u periodima nestabilnosti tržišta i na taj način smanjuje rizik na najmanju moguću meru neznatno umanjujući kapital, a istovremeno se trudi da usmeri upravljanje kapitalom ka maksimalnim dobicima na osnovu konzistentne analize tržišta. Iskusan trejder ne zatvara svoje dobitničke pozicije prerano, jer je to odlika trejdera početnika koji neamju dovoljno poverenja u svoju investicionu odluku. Uspešan trejder je svakodnevno u prilici da donosi investicione odluke ali prema unapred postavljenim pravilama o upravljanju novcem kojih se striktno pridržava. Tako se uspešnom trejderu ne dešava da predugo drži otvorenim gubitničke pozicije u nadi da će se tržište vratiti u željenom pravcu kretanja. To se dešava amaterima, dok profesionalni trejder nikada ne rizikuje količine novca koje nisu u skladu sa pravilima iz Money management-a. Osim navedenog, on svaki trejd tretira kao trgovinu više, a ne kao potencijalnu popravku nekog od ranijih gubitaka tražeći pošto-poto razloge za otvaranje novih pozicija. Pravila iz segmenta Money management-a gotovo uvek su oprečna prekomenrnom otvaranju trgovinskih pozicija što se inače smatra velikom slabošću većine trejdera. Uspešan trejder ima osobinu da se suzdržava od trgovine ukoliko ne postoji povoljna i jasna prilika za otvaranje pozicije, a istovremeno ume da intenzivira svoje trgovanje na osnovu analize tržišta. Zato za svaki dan posvećen trgovanju, po pravilu, treba izraditi plan dnevnog poslovanja usklađen sa Money management-om, a kao sastavni deo biznis plana o ukupnom poslovanju na Forex-u.