Fibonacci brojevi kao osnov teorije talasa

U svojoj knjizi Nature’s Low (Prirodni zakon) Ralph Nelson Elliott decidirano navodi da je matematički temelj teorije talasa čuveni Fibonacci niz. Konkretno, odnosi između talasa unutar ciklusa mogu se prikazati matematičkim nizom – 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 …sve do beskonačnosti. Ovaj niz upravo predstavlja matematičku osnovu Elliott-ove teorije talasa, a poznati su i brojni primeri u prirodi koji se povinuju ovom matematičkom pravilu. Ova konstatacija je još interesantnija utoliko što je čuveni matematički niz poznat kao Fibonacci brojevi ustanovljen mnogo ranije (dobio je naziv po italijanskom matemetičaru Leonardu Fibonacci-ju koji je živeo krajem dvanaestog i početkom trinaestog veka naše ere). Pomenuti niz ima nekoliko zanimljivih svojstava koja se ogledaju u određenom odnosu između brojeva gde je zbir bilo koja dva uzastopna broja jednak sledećem većem broju, dok odnos višeg i nišeg broja u nizu konvergira prema 0,618. Isto tako, odnos nižeg i višeg broja u nizu konvergentno se približava inverziji broja 0,618, odnosno, broju 1,618. Dakle, upravo ovi odnosi brojeva u Fibonacci nizu predstavljaju matematičku bazu za izračunavanje veličine talasa tj. analizom odnosa talasa određuju se tačke odstupanja u odnosu na inicijalni trend i na takav način vrši predviđanje očekivanih vrednosti cene na tržištu (predviđa se budući tržišni trend). Najčešće korišćeni Fibonacci nivoi (brojevi niza) u analizi postotnog odstupanja od trenda su 38,2%, 50% i 61,8% poznati pod nazivom „zlatni proseci“.
Ellliott-ova teorija talasa se praktično nastavlja na klasičnim pristupima tehničkoj analizi, kao što je poznata Dow teorija i obzirom da uzima u razmatranje sva tri elementa – obrazac, meru i vreme, za razliku od tradicionalnih metoda, ona analizira trendove preciznije uz konbinaciju Fibonacci brojevnih odnosa povećavajući na takav način prediktivan značaj. Međutim, treba imati na umu da u nekom slučajevima Elliott-ovi obrasci mogu biti vrlo jasni, ali ima situacija kada je pogrešno ignosrisati ostale tehničke alate koji mogu biti od koristi u predviđanju cenovnog kretanja posredstvom EWA načela. U svakom slučaju, pouzdanost tehničke analize finansijskih tržišta zahteva primenu Elliott Wave teorije sa ostalim tehničkim indikatorima proporcionalne analize sve u cilju što preciznijeg predviđanja budućih trendova na tržištu. I na kraju, postoji veza između vremena i Fibonacci brojva uz važnu napomenu koja se odnosi na to da je svakako vremenske ciljeva teže predvideti. Međutim, u sveobuhvatnom pristupu tehničkoj analizi vremenski ciljevi se smatraju najmanje važnim među tri elemnta (obrazac, mera, vreme) teorije talasa. Fibonacci-jevi vremenski ciljevi se određuju na osnovu najviših i najnižih nivoa tržišta u određenom vremenskom periodu. Ovi značajni nivoi predstavljaju tačke obrta na kojima se primenjuje poznati niz brojeva i prati prognoza budućih dešavanja za naredni vremenski okvir, a on može biti trgovinski dan, sedmica, mesec itd.