Uticaj kretanja cena nafte na berzi na privredni rast i ekonomije zemalja u svetu

Vrednost neke valute i njeno kretanje na tržištu povezano je sa događajima na tržištima roba – karakteristike robnih valuta. Tako i kretanje cena nafte na berzi, jedne od najvažnijih strateških energenata, znatno utiče na cene određenih valutnih parova, a samim tim valuta određenih zemalja, čini odraz ukupnog stanja u privredi tih zemalja. Obzirom da su […]

Uticaj kretanja cena nafte na berzi na privredni rast i ekonomije zemalja u svetu Read More »