Forex kao honorarni posao

Iako obavljanje honorarnih poslova nailazi na mnogobrojne prepreke finansijaki efekat često može biti mnogo veći u odnosu na poslove koji se obavljaju iz redovnog randog odnosa. Jedan od takvih poslova koji se može obavljati i kao osnovni biznis, ali i kao honorarni posao je Forex biznis. Forex trgovanje je investicioni posao koji se obavlja na specifičan način jer ne zahteva posebne uslove za početak biznisa, a posebno ne administrativne procedure. Posredstvom Forex brokera sav posao je moguće obavljati u kućnom ambijentu što ima svoje ogromne prednosti. Naravno, uopšteno posmatranje brojnih prednosti kada su u pitanju honorarni poslovi od kuće može se sagledati u više značajnih celina. U najvažnije spadaju:
– Honorarni poslovi koje možemo obavljati od kuće pružaju mogućnost da se mnogo toga nauči na planu sopstvenih finansija (honorarac često nema redovna primanja ili su ona nedovoljna, što ga dalje prisiljava da razumno štedi i troši, a često razmišlja o nekom vidu investiranja i sačinjavanju plana o izvesnijoj budućnosti);
– Kada se obavljaju honorarni poslovi kod kuće prave se značajne uštede na čuvanju dece kao ne malih i neizbežnih troškova u većini porodica;
– Ušteda na odevanju koje često zahteva posebne uslove kod većine zanimanja (propisani dress code u većini kompanija i slično);
– Uštede za odlazak i povratak sa posla, održavanju automobila (automobil svakako manje trpi amortizaciju i stvara daleko manje troškove održavanja, parkiranja i drugo);
– Honorarni poslovi od kuće su u suštini bolje plaćeni od poslova u firmi jer je poslodavac oslobođen plaćanja poreza i doprinosa na mesečnoj osnovi;
– Olakšicu sigurno predstavlja i nezavisnost od udaljenosti kompanije za koju radimo, a često to može biti i firma iz inostranstva ili sa sedištem u nekom drugom mestu. Drugim rečima, honorarni poslovi u kućnom ambijentu nemaju problem tipa udaljenosti mesta stanovanja od firme za koju radimo;
– Honorarni poslovi pružaju potpunu fleksibilnost u organizovanju radnog vremena, ali i mogućnost naplate usluga u skladu sa provedenim vremenom potrebnom da bi se posao obavio (fleksibilnost obavljanja honorarnog posla) i dr.
Honorarni poslovi koje obavljamo od kuće imaju prednosti nad poslovima iz redovnog radnog odnosa jer postoji mogućnost eliminacije neželjenih komunikacija i sličnih društvenih anomalija u poslovnom okruženju. Neprocenjiva je privilegija da se upravlja uspostavljanjem poznanstava, stvaranjem pozitivnih referenci za budući rad i tome slično. Nije zanemarljiva činjenica da kada se obavljaju honorarni poslovi od kuće više vremena ostaje za druženje sa prijateljima, a posebno sa članovima porodice. Možda naizgled manje važno, ali povoljnost da se možemo kvalitetnije hraniti u sopstvenom domu kao zamenu za topli obrok (često je malo vremena predviđeno za pauzu). Forex biznis kao honorarni posao ima i druge bitnije privilegije jer nema nadređenih i podređenih, nema obavezno radno vreme, nema obavezujući radni učinak ni dodatne troškove poslovanja. Po vokaciji je investicioni biznis koji u tom smislu nema ograničenja profitabilnosti.