Forex trader – profesija kao biznis

Ukoliko ste čili za Forex i umete da prepoznate šansu u investiranju na svetskoj berzi novca, postoje sasvim realne mogućnosti da to ostvarite na vrlo jednostavan način. Kao poslovan čovek sigurno već koristite brzi internet, kao i sve njegove prednosti u radu, a Forex trgovanje je vrlo kompatibilno sa ekspanzivnim razvojem IT tehnologije. Dakle, možete postati Forex trejder i imati biznis u „svom džepu“ ukoliko instalirate profesionalnu platformu za trgovanje na svom uređaju od koga se inače ne odvajate ni kada spavate. Zar to nije potpuno zgodno?! Šta više, vaš „prozor u svet velikih investicija“ neprekidno funkcioniše, 24 časa dnevno u toku radne nedelje, tako da ne morate odvajati dodatno vreme (nakon obaveza i drugih dnevnih aktivnosti) da biste trgovali nauštrb omiljenih trenutaka. Da, takođe, ne treba da trčite na poslovne sastanke na kojima ćete razmenjivati sijaset nepotrebnih informacija da biste saznali nešto što je važno, jer servisne informacije o svom poslovanju svakodnevno dobijate u vidu e-mail izveštaja od Forex brokera uz čije posredovanje organizujete svoj rad. Još nešto, nemate nikakvog rukovodioca kome svakog trenutka treba da odgovarate na suvišna pitanja, pa čak i na ona neprijatna koja često zadiru i u privatnost, ne morate da idete na stoni tenis sa šefom posle posla da bi ste dobili neku crkavicu kao nagradu i tome slično. Ali to naravno nije sve, jer san svakog biznismena jeste ekonomska nezavisnost i socijalno-politička neutralnost. Ekonomska nezavisnost u biznisu ima kao posebnu kategoriju izraženo pitanje konkurentnosti na tržištu, a Forex tržište funkcioniše kao „utakmica potpuno ravnopravnih učesnika u igri“ gde su svi trejderi (od spekulanata pojedinaca pa sve do velikih investicionih fondova i banaka) partneri jedni drugima bez suparničkog nadmetanja u trgovini. Forex tržište je tako organizovano da je u svakom trenutku likvidno bez problema za realizaciju trejda. Šta više, obim kupovine ili prodaje svaki trejder limitira prema sopstvenim investicionim mogućnostima bez obzira na finansijsku moć ostalih učesnika globalne trgovine. Praktično, konkurencija među učesnicima na najvećem finansijskom tržištu na svetu ne postoji već se čitavo poslovanje odvija u atmosferi jednog velikog partneratva. U svakom trenutku možete i prodavati i kupovati jer na drugoj strani uvek ima odgovora i za ponudu i za potražnju. Osim toga, nema brige oko gubitka radnog mesta kao ni gubitka posla jer što je veći broj onih koji trguju na Forex tržištu utoliko više tržište jača, dok volatilnost tržišta povećava mogućnosti za profitabilnije poslovanje. Socijalno-politička neutralnost je posebna vrsta pogodnosti jer bez obzira iz kog dela sveta dolazite, kojoj socijalnoj grupi pripadate, za vas su potpuno isti uslovi poslovanja kao i za sve učesnike na tržištu. Politička ili bilo koja druga partizacija je potpuno izlišna jer je svaki uticaj u tom smislu do te mere neutralisan, a posebno sa aspekta nepostojanja monopola sa bilo čije strane. Povrh svega, ukoliko svoje Forex trgovanje organizujete kao biznis ničim nećete biti ograničeni od bavljenja drugim poslovima jer Forex biznis može funkcionisati i kao vaše dopunsko zanimanje. Dakle, ukoliko imate afiniteta da budete svestrani, Forex biznis vam može samo doprineti u tom smislu. Šta više, postoje metode dugoročnog strateškog trgovanja na Forex-u koje zahtevaju minimalno angažovanje vremena u radu uz postizanje značajnih rezultata. Povrh svega, trgovanje projektovano na dugoročnim vremenskim intervalima inicira generisanje krupnog kapitala, dok kratkoročna trgovina dodatno omogućava ostvarivanje profitabilnih trgovinskih transakcija. Dakle, Forex biznis uvek ima opciju širenja poslovanja uvećavanjem početnog investicionog kapitala koji ničim nije posebno uslovljen i to bez granica uspešnosti.