Trgovanje bez Stop loss i Take profit pozicija

Upravljanje novcem (Money management) u trgovanju valutama podrazumeva, pored ostalih elemenata, i postavljanje zaštitnih pozicija SL (Stop loss) i TP (Take profit) u osnovnoj postavci (projektovanju) investicione transakcije. Pre otvaranja svake trgovinske pozicije prethodno treba odrediti nivo cene na kome se planira profit, ali istovremeno i kritična tačka eventualne gubitničke pozicije koja neće bitno ugroziti kapital na trgovinskom računu. Trgovanje valutama uvek prati analizu oba moguća scenaria – trgovanje u skladu sa trendom i iznenadnu promenu (obrt) trenda.


Grafikon 1 – Izvor: Izvor: www.fortrade.com


Grafikon 2 – Izvor: Izvor: www.fortrade.com

Kretanje cene u suprotnom smeru od smera u kome se kreće otvorena pozicija, nakon izvesnog vremena pravi zaokret vraćajući se na „pravi put“, upravo onaj koji smo u analizi predvideli. Međutim, teško je predvideti vreme za koje će se cena ponovo kretati u smeru trenda trgovanja, kao i koliko pipseva može načiniti u smeru suprotnog trenda. Iz navedenih razloga je obavezno postavljanje pozicije za zaštitu od gubitka, ali i pozicije za realizaciju dobitka pre nego što cena načini obrt na tržištu. Trgovanje se može izuzetno obavljati i bez postavke SL i TP, ali samo u specijalnim situacijama. Jedan od takvih scenarija odnosi se na primenu strategije Hedž na valutnim parovima koji su u međusobnoj korelaciji. To je tipičan primer koji se često koristi u praksi kao vrlo pouzdana trgovinska strategija. Najtrgovaniji valutni parovi koji su u korelaciji jesu EUR/USD i USD/CHF (uporedno prikazano na jednočasovnim grafikonima 1 i 2) kod kojih se već na prvi pogled uočava podudarnost poput „lika u ogledalu“.

Dakle, Hedž strategija u trgovanju valutnim parovima koji se nalaze u korelaciji prvenstveno obezbeđuje zaštitu od velikih gubitaka pa nije obavezno koristiti SL poziciju kao zaštitu, a TP se takođe zatvara u momentu dostignute ciljane cene, bez potrebe da se unapred određuje neka očekivana cena. Istovremeno otvaranje pozicija na dva valutna para sa negativnom korelacijom pruža mogućnost ostvarivanja velikog broja pipseva uz minimalan rizik. Primeri na grafikonima prikazuju, u istom vremenskom intervalu, da je na valutnom paru EUR/USD ostvaren rast cene od cca 940 pipseva, dok je na USD/CHF istovremeno cena zabeležila pad od cca 920 pipseva. Visoka korelacija ova dva valutna para je vrlo karakteristična i približno iznosi – na H1 oko 98 posto, na H4 oko 96 posto, a na Daily grafikonima čak 99,5 posto. Yen crosses valutni parovi obiluju sličnim primerima dok ostale metode trgovanja na Forex-u podrazumevaju obaveno postavljanje zaštitnih pozicija itd.