Forex kao dodatni posao

Činjenica je da veliki broj zanimanja ne obezbeđuje pristojna mesečna primanja, pa čak i zanimanja koja zadovoljavaju elementarnu egzistenciju ljudi nisu dovoljno profitabilna da bi se obuhvatile sve živtne potrebe sekundarnog tipa. Tu se podrazumevaju sve potrebe i aktivnosti za podmirenje kvalitativnih komponenata društva i čoveka kao osnovnog nosioca društvenog života (letovanja, zimovanja, kultura i

Forex kao dodatni posao Read More »

Izbor Forex brokera je prvi korak do profitabilnog poslovanja

Forex trejderi su ambiciozni ljudi koji imaju viziju profitiranja na osnovu investicionog ulaganja u najsavremenijem poslovnom okruženju. Oni ništa ne prepušaju slučaju već temeljno planiraju svaki radni postupak jer Forex biznis po vokaciji ima bezuslovni profesionalizam u radu. Ipak, sva nastojanja Forex trejdera da što profesionalnije trguju na globalnom tržištu može začuđujuće narušiti jedna tipična

Izbor Forex brokera je prvi korak do profitabilnog poslovanja Read More »

Prednost investiranja na Forex Market-u

Investiranje danas više nije tako nedostižan i dalek pojam kao što je to bio tokom godina prošlog veka. Nova era je donela sa sobom, pored opšteg društvenog napretka, tehničko-tehnoloških inovacija i neke dobre novosti na polju savremenog poslovanja. Forex trgovanje je svakako jedna od njih jer suštinski predstavlja mogućnost investiranja na najvećem finansijskom svetskom tržištu

Prednost investiranja na Forex Market-u Read More »

Forex trejder je – Profesionalac

Najveća i najučestalija greška trejdera na Forex-u je trgovanje bez ikakvog prethodnog znanja i iskustva u poslovima investiranja. Statistički podaci koji pokazuju da oko 85 posto trejdera posluje sa gubicima, takođe, pružaju uvid u situaciju da većina onih koji nemaju uspeha na Forex-u, istovremeno ne poseduju ni neophodne veštine u trgovanju. Na suprotnoj strani, trejderi

Forex trejder je – Profesionalac Read More »

Uticaj kretanja cena nafte na berzi na privredni rast i ekonomije zemalja u svetu

Vrednost neke valute i njeno kretanje na tržištu povezano je sa događajima na tržištima roba – karakteristike robnih valuta. Tako i kretanje cena nafte na berzi, jedne od najvažnijih strateških energenata, znatno utiče na cene određenih valutnih parova, a samim tim valuta određenih zemalja, čini odraz ukupnog stanja u privredi tih zemalja. Obzirom da su

Uticaj kretanja cena nafte na berzi na privredni rast i ekonomije zemalja u svetu Read More »

Barel sirove nafte je stalno aktuelna tema analitičara svetske krize

Barel je mera koja se najčešće koristi kao jedinica zapremine sirove nafte. Jedan barel iznosi 42 američka galona što je jednako 158,9873 litara. Barel sirove nafte, pored cene koja je vrlo aktuelna i prati u stopu geopolitička dešavanja u svetu (nemiri u Libiji i sl.),  ima i svoje osnovne karakteristike koje su važne kao određujući

Barel sirove nafte je stalno aktuelna tema analitičara svetske krize Read More »