Brent Oil sirova nafta – Osnovne karakteristike

Tipovi nafte kojima se trguje na berzi su: slatka sirova nafta (Sweet oil), kisela sirova nafta (Sour crude), Brent oil, WTI (Western Texas Intermadiate), Iranska teška nafta i dr. Slatka sirova nafta je tip nafte koji je lak za rafinisanje pa je i traženiji za trgovinu na berzi. Kisela sirova nafta sadrži visok nivo sumpora (ima karakterističan miris jaja), teška je za rafinisanje i manje tražena na berzi. Brent oil je tip slatke sirove nafte koji predstavlja merni standard za procenjivanje drugih sirovih nafti. WTI je visoko kvalitetna sirova nafta (u zapadnom svetu se i misli na ovu naftu kada se upotrebi termin sirova nafta), sadrži 0,25% sumpora, laka je za rafinisanje i veoma traažena robnoj berzi.

Brent oil sirova naftaBrent oil je mešavina tj. kombinacija sirove nafte od više lokacija, a najviše sa naftnih polja u Brent i Ninian sistemu koji se nalazi u Severnom moru. Njena gravitacija API je 38,3 stepena i spada u „lake“ i svetle sirove nafte, sadrži 0,37% sumpora, tako da spada u „sweet“ (slatke) sirove nafte. Brent oil mešavina je idealna za pravljenje benzina i srednjih destilata, za kojima je izuzetno velika potražnja u severizapadnoj Evropi, a gde se i vrši njena prerada. Međutim, ako se uporedi Brent oil sirova nafta sa drugim sirovim uljima uključujući i WTI, nalazimo da je povoljna za izvoz, što je i poznata činjenica da se vrši prečišćavanje Brent oil mešavine u Sjedinjenim Američkim Državama (istočne obale i meksički zaliv) kao  i u regionu Mediterana. Brend oil sirova nafta, kao i nafta WTI, su u opadanju kad je reč o proizvodnji, ali je važna činjenica da i dalje figurira kao bitan reper za ostale sirove nafte Evrope, Afrike i Bliskog istoka. Rezerve sirove nafte, podrazumevaju količinu sirove nafte u ekonomskom regionu, a da bi bile ukalkulisane kao rezerve moraju biti u mogućnosti da se ekstrakuju trenutnom raspoloživom  tehnologijom. To znači sa se nafta koja se nalazi na dubinama van trenutnog domašaja ne računa u nacionalne rezerve. Bitan je i problem sve većeg nedostatka visokokvalitetne nafte (slatke) jer nafte manjeg kvaliteta ne mogu da zadovolje kriterijume sve strožijih ekoloških standarda.

Brent oil sirova nafta je pronađena 1960. godine, a najviše se eksploatiše od strane Velike Britanije, Norveške, Danske, Holandije i Nemačke. Tipično za ovu vrstu sirove nafte je da se teže rafiniše od WTI tipa nafte, kao i da je manje slatka u poređenju sa njom. Inače, naftom se najviše trguje na robnim berzama, a najveća svetska robna berza na kojoj se trguje fjučersima na robu je Njujorška robna berza (danas je to najveća berza za trgovinu naftoni plemenitim metalima). Standard nafte kojom se trguje na ovoj berzi je WTI. Druga velika berza je Londonska berza, u novije vreme Euronext (NYSE), najveća međudržavna evropska berza akcija i robe. Euronext je formirana 2000. godine spajanjem amsterdamske, pariske i briselske berze, a njoj se 2001. pripojila do tada najveća evropska berza fjučersa i opcija u Londonu (LIFFE), a kasnije i lisabonska. Godine 2007. Euronext se spaja sa Njujorškom (NYSE) i formira NYSE Euronext berzu. Na ovoj berzi se najviše kotira nafta Nort Sea Brent Crude tj. nafta tipa Brent Oil.