Forex kao dodatni posao

Činjenica je da veliki broj zanimanja ne obezbeđuje pristojna mesečna primanja, pa čak i zanimanja koja zadovoljavaju elementarnu egzistenciju ljudi nisu dovoljno profitabilna da bi se obuhvatile sve živtne potrebe sekundarnog tipa. Tu se podrazumevaju sve potrebe i aktivnosti za podmirenje kvalitativnih komponenata društva i čoveka kao osnovnog nosioca društvenog života (letovanja, zimovanja, kultura i zabava, sport i rekreacija itd.). Vrlo često, dodatni posao koji bi trebalo da doprinese kvalitetu života ljudi, degradira samu poziciju onoga koji ga obavlja, ako ni u čemu drugom, ono u dužini radnog vremena koje je potrebno da bi se dodatni posao obavljao. Naravno, tu prepoznajemo vreme potrebno za odmor i revitalizaciju koje se troši za obavljanje dodatnog posla i tako direktno utiče na smanjenje kvaliteta života. Osim navedenog, dodatni posao zavisi od afiniteta i sposobnosti pojedinaca, ali i od ponude. Pronalaženje mogućnosti za dodatnu zaradu često je otežano usled ekonomske krize, a najnovija svetska zdravstvena kriza ponajviše pronalazi rešenja u domenu online upošljavanja. Inače, svaki dodatni posao treba da ispuni određene uslove kako bi imao svoj smisao i opravdanost rada. Ti uslovi podrazumevaju sledeće:

– Mogućnost dobre organizacije koja za rezultat donosi srazmeran odnos između kvaliteta i kvantiteta obavljanog posla;
– Radno vreme koje ne bi trebalo da bude duže od četiri sata (dodatni posao), kako bi se obezbedilo podrazumevano vreme za odmor i revitalizaciju;
– Mogućnost pristojne i adekvatne zarade koja bi stimulativno delovala obzirom na prirodu radne aktivnosti koju zahteva angažovanje da bi se obavljao dodatni posao i sl.

Forex biznis po svojoj vokaciji može podrazumevati profesionalni rad trejdera u smislu njegovog osnovnog zanimanja, ali se vrlo često ovaj profitabilni posao obavlja kao dopunsko zanimanje. U svakom slučaju, Forex trgovanje može da odgovori na sve navedene uslove povoljnosti dodatnog posla. Fleksibilno radno vreme, ne postojanje nelojalne konkurencije, samoorganizovanje posla bez nadređenih i podređenih, vrlo niski troškovi poslovanja i mnoge druge pogodnosti. Posebna pogodnost Forex biznisa se ogleda u činjenici da započinjanje posla ne zavisi ni od konkursa za posao i ne zavisi od neke druge strane. Profitabilnost poslovanja, takođe, najviše zavisi od ličnih sposobnosti trejdera kao investitora. Ipak, treba napomenuti da mnogi trejderi Forex trgovanje pored nekog redovnog zanimanja često pretvore u sporedno zanimanje ili hobi što je potpuno drugačije od dodatnog posla. Pre svega, stvar je u percepciji poslovanja na Forex-u gde ne treba praviti razliku između primarnog bavljenja Forex-om i dodatnog posla. Forex trgovanje treba tretirati kao ozbiljan biznis, nikada kao hobi ili sporadičnu aktivnost ber obzira da li je se obavlja pored nekog drugog posla jer investiranje spada u najprofitabilnije, ali i najrizičnije poslove.