Najpopularniji indikatori u Forex-u

Tehnička analiza jeste najatraktivniji deo Forex-a upravo zahvaljujući performansama tehničkih indikatora. Forex indikatori spadaju u softverske alate u segmentu tehnilke analize, u neraskidivoj su vezi sa fundamentalnim pokazateljima analize, a ne retko islustrativno oslikavaju i psihološke faktore tržišta. Među brojnim indikatorima najpopularniji su ujedno oni koji gotovo nikada ne izostaju sa grafikona trejdera već jesu obavezni sastavni deo istih. Inače, korišćenje softverskih alata u analizi finansijskih tržišta od velike je pomoći trejderima u trgovanju pa se ne može ni zamisliti tehnička analiza bez pojedinih među njima. Naime, elektronska platforma za trgovanje raspolaže mnoštvom alata, indikatora, trgovinskih sistema i drugim dragocenim pokazateljima, tako da je to jedno poslovno okruženje koje pruža komfornost, preciznost, efikasnost, brzinu i druge bitne elemente koji karakterišu savremeno poslovanje. Svi alati su praktično sortirani u određene grupe radi lakšeg snalaženja pri izradi tehničke analize, a to su: osnovni grafikoni, osnovni alati, pomični proseci, oscilatori, trend indikatori, alati proporcionalne analize i dr. Osnovni grafikoni su grafikoni oblika sveće, linijski, stupčasti, a na nekim platformama se nude i druge vrste poput „renko“ grafikona itd. Grafikon sveća je najčešće u primeni kod trgovanja na Forex-u jer su obrasci sveća od neprocenjive vrednosti u domenu tehničke analize tj. oni predstavljaju, sami po sebi, svojevrsni pristup analizi tržišta. Stupčasti grafikoni se češće koriste kada se stavlja akcenat na analizu obima trgovine, ali mogu biti od velike koristi u sagledavanju cenovnog kretanja gde vrlo eksplicitno izražavaju cene na otvaranju i zatvaranju. Osnovni alati u svojoj paleti sadrže linije trenda, kanale trenda, a kao posebne podgrupe u njihov domen spadaju i pomični proseci, indikatori iz grupe oscilatora, trend indikatora, postotna odstupanja od trenda i sl. Korišćenje osnovnih alata olakšano je uz pomoć tzv. dopunskih alata za grafičko obeležavanje, print screen-ing (štampanje i umnožavanje) i dr. Mnošto elektronskih platformi sadrži niz programskih softvera za automatsku identifikaciju grafičkih obrazaca tipa trgougla, zastavice i slično (chart pattern) kao i mnoga druga pomagala. U užem smislu pod indikatorima se najčešće misli na Trend indikatore i Oscilatore među kojima su najpopularniji MA (moving average ili pomični proseci) i RSI Oscilator, kao i Stochasic Osc. Trend indikatori i oscilarori sadrže takav izbor različitih pokazatelja da se mogu kombinovati, a time se trejderima pruža mogućnost izrade raznih sistema i strategija. Paleta pomičnih proseka ima bogat izbor raznih perioda i metoda, a poseban značaj u analizi ima Bollinger Bands kao trend indikator koji predstavlja svojevrstan okvir (ovojnicu) pomičnih proseka ukazujući na karakteristični pojas u kome se odvija cenovno kretanje. Štaviše, svaka kombinacija jednog trend indikatora i jednog oscilatora već se može smatrati dobrim sistemom koji je primenljiv na svim vremenskim intervalima i na većini investicionih instrumenata. Među alatima proporcionalne analize najpopularniji je svakako Fibonacci (retracement, expansion, time zone i dr.) koji meri odstupanja od trenda, vremenske pojaseve i slično, a mnoge platforme podržavaju i druge alate, od kojih je jedan od čestih Pivot Points. Alati proporcionalne analize, sistemi za trgovanje i indikatori vrlo se lako implementiraju jer je elektronska platfoma za trgovanje vrlo kompatibilna i prilagodljiva.