Karakteristike valutnog para – EUR/GBP

Forex trejderi pri izboru valutnog para na kome žele trgovati se u većini odlučuju za one valute za koje su dostupne informacije i koje pripadaju vremenskim sesijama pogodnim za njihovu organizaciju radnog vremena. To su dva važna opredeljujuća faktora jer se time obezbeđuje da se trgovanje odvija u vreme najfrekventnijih tržišnh aktivnosti. Valutni par EUR/GBP je jedan od izrazitih predstavnika iz londonske sesije koja prirodno imponuje svim trejderima sa naših prostora i širem regionu. Osim otga, iako valutni par EUR/GBP ne sadrži američki dolar koji je glavna svetska valuta, ipak ima vrlo jake veze sa njim koje proističu iz čvrstog međusobnog ekonomsko-političkog odnosa Evrope i Amerike, a samim tim su i sve tržišne aktivnosti u njujorškoj vremenskoj sesiji relevantne za kretanje cene EUR/GBP. Valutni par EUR/GBP spada u najtrgovanije valutne parova na globalnom finansijskom tržištu i zbog činjenice da obe valute pripadaju vodećim u svetu što je jasno usled značaja ekonomija zemalja koje reprezentuju na tržišnoj utakmici. Evro i britanska funta se mnogo trguju i u parovima sa drugim važnim valutama što iziskuje kompleksan pristip, a posebno u analizi njihovog neposrednog uzajamnog odnosa. Dešavanja poznata kao Bregzit su dobar primer za svu kompleksnost tržišnih promena itd.

Najbitnije karakteristike za trgovanje na valutnom paru EUR/GBP su:

– Pošto valutni par EUR/GBP ne sadrži američki dolar odnos ove dve valute je vrlo kompleksan u pogledu tržišnog kretanja cene. Takva složena uzročno-posledična veza među valutama proističe, pre svega, iz vrlo kompleksnog trgovačkog odnosa koji ima Amerika sa zemljama Evro zone i Velike Britanije.
– S obzirom da je EUR/GBP tzv. „ukršteni“ valutni par (crosses currences) izračunavanje rezultata svakog trejda je specifično u pogledu vrednosti pipsa koji je varirajući i nešto veći i iznosi cca 13-16 USD. Trgovanje na valutnom paru EUR/GPB predstavlja složenu trgovinsku transakciju koja praktično jeste odnos kao istovremena prodaja jednog i kupovina drugog valutnog para tj. EUR/USD i GBP/USD.
– Valutni par EUR/GBP ima zadovoljavajuću likvidnost i volatilnost koja trejderima obezbeđuje dobru priliku za pribavljanje većeg broja pipseva i profitabilno trgovanje. Valutni par EUR/GBP ne karakterišu previše česta iznenadna kretanja cene, bez naglih skokova i padova sa umerenom dnevnom volatilnošću, a posledica su odnosa izražene korelacije ove dve valute u odnosu na kretanje američkog dolara. Cena valutnog para EUR/GBP se dobrim delom nalazi u izvesnom tržišnom balansu.
– Uticaji tržišnih uslova na valutni par EUR/GBP su mnogobrojni a tiču se, pre svega, ogromnog značaja koji imaju ekonomije Velike Britanije i Evro zone na globalne finansije. Pored toga, u ekonomiji EU postoje evidentni disbalansi u pogledu vitalnih parametara fundamentalne analize koji proističu iz sve veće brojnosti zemalja članica sa nejednakim ekonomskim rastom i dr.