Bez straha od greške – planiranje gubitka!

Kako rešiti osnovnu dilemu u vezi sa poimanjem uspešnog trgovanja gde profitabilnost ne stremi stoprocentnom učinku i da li to znači da svaki trejder unapred mora da planira gubitak??! Kako prihvatiti činjenicu da u samom startu mora da se računa na bilo kakve gubitke, ako se već za Forex trgovanje uglavnom odlučujemo zbog visokog procenta profitabilnosti? Ako trejder ne prihvati činjenicu da nema nepogrešivih u biznisu, da su gubici i dobici jednako izvesni i da krajnji rezultat poslovanja zavisi od složenih faktora, to znači da nije spreman za poslovni izazov koji pruža Forex. Ovakve dileme treba razrešiti još u okviru edukativnog programa na obuci za trejdere, ali pošto uvek ima onih koji preskaču lekcije, potrebno je staviti akcenat na psihološki aspekt. Naime, ljudski je grešiti i greške u poslovanju nisu smrtni grehovi koji se ne mogu staviti pod kontrolu. Potrebno i dovoljno je razumeti da su greške sastavni deo procesa poslovanja i da svaku grešku treba prihvatiti kao deo statistike. Uostalom, svaka greška je po svojoj vokaciji samo mera odstupanja vrednosti (analize) od prave vrednosti i kao takva, a prema svom tipu, može biti sistemska ili slučajna. Sve navedeno upućuje na potrebu analize načinjenih grešaka sa zadatkom da se utvrdi razlog i prevaziđe isti, a ne da bi se težilo nepogrešivosti. Kod sistemskih (strateških) grešaka treba delovati u cilju razotkrivanja problema koji dovodi do njihove pojave što je često vrlo kompleksno dok se slučajne greške prevazilaze jednostavnom eliminacijom istih (koncentracija i sl.). Međutim, najveća greška je u tome što mnoge trejdere brine da li je moguće ostvariti trgovanje bez grešaka tako da svaki trejd bude pozitivan i da se postigne apsolutna sigurnost u poslovanju na Forex-u? Pored toga što ogromna većina smatra da su greške isključiva posledica neznanja, te da postoje iskusni trejderi koji nikada ne greše, pojedinci su još i u strahu da nikada neće dostići nivo nepogrešivosti usled nedostatka talenta i sl. Ipak, oni su u jednome sigurno u pravu, a to je da sigurno nikada neće biti nepogrešivi. Umesto da ih to ohrabruje kao svaka istina koja dovodi do pravilnih zaključaka, trejderi strahuju od nepoznatog i nedostižnog, što zapravo nije ni cilj poslovanja na Forex-u. Dakle, treba pomiriti sve te činjenice da bi se prenebeglo nepotrebnim negativnim utiscima, koji su utisci samo u početku, a kasnije postaju ozbiljne devijacije koje stvaraju specifična stanja u psihološkoj analizi. Dakle, da bi trgovanje bilo profitabilno potrebno je svesno prihvatiti sve svoje pogrešne odluke, analizirati ih i smanjiti na zadovoljavajući nivo. Broj pogrešnih ulaza u poziciju svesti na nivo statističke greške nije realno, ali nije ni neophodno, već je dovoljno da pozitivni trejdovi daleko premašuju negativne rezultate što se meri količinom kapitala na trgovinskom računu, a to je opet moguće samo ako se oslobodimo pritiska koji se ispoljava kao strah od greške.