Forex – špekulacija ili investicija

Savremene tendencije poslovanja u svetu su uznapredovale toliko da praktično nema ograničenja u prostoru i vremenu da bi se neko odvažio da ulaže na globalnom tržištu. Ipak, način na koji se to činiti umnogome se razlkuje po brojnim faktorima koji dalje profilišu onoga ko ulaže kapital. Forex trejderi se često nazivaju kolokvijalnim imenom – mali špekulanti što bitno opisuje načun ulaganja kapitala. Dve kategorije koje se najčešće sreću kao pojmovi su špekulacija i investicija, obe su zastupljene u ogromnom broju na tržištu pa treba znati precizno njihovu razliku i sličnosti. Investicije kao kategorija su mnogo jasnije već po značenju reči (lat. investio – ulaganje kapitala u neki unosni posao). Takođe, struktura ekonomskog pojma koji opravdanje suštinski pronalazi u ostvarivanju određenih postignuća kroz unapređenje pozicija na tržištu karakteriše investicije na specifičan način. Dakle, investicije su složeni fenomen koji karakterišu četiri osnovna činioca – investitor kao subjekat koji investira, objekat investiranja, kamatna stopa kao obavezna vrednost žrtve i „cena nade“ ili diskontna stopa. Mnogi teoretičari investiciju definišu i kao razliku između kamatne i diskontne stope uz odricanje od potrošnje u sadašnjosti kao kompenzaciju za buduću veću potrošnju itd. Dakle, ono što je suština kod investicija jeste neizvesnost (rizik) investitora u ulaganja koja će doneti korist tek u budućnosti, a ne momentalno. Ono što još bitno karakteriše investicije jeste postojanje ekonomskih i neekonomskih faktora pri čemu su ekonomski faktori lako izračunljivi, a neekonomski uticaji su teško predvidivi pa kontrolisati ih podrazmeva da je investicija rizična finasijska kategorija. Ekonomski efekti se ogledaju kroz rezultat eksploatacije investicije i to je ono što je podložno uticaju nepredvidivih faktora poput političkih, socijalnih, ekoloških i dr. Špekulantski poslovi ne uključuju posedovanje onoga u šta se investira u fizičkom smislu pa špekulacija nema efekat (kao rizik) ekonomske eksploatacije investicije već isključivo finasijski efekat tj. špekulisanje na promenu cene. Ulaganje na Forex-u kao špekulantski posao ima određene prednosti u odnosu na kupovinu akcija ili drugih investicionih instrumenata, jer špekulantski poslovi nisu međusobno isključive investicije itd. Špekulantski poslovi su možda rizičnije ponekad, ali sigurno imaju neuporedivo manje troškove od investicija. Špekulacija na promenu cene za neki investicioni instrument moguća je sa mnogo manjim početnim kapitalom od novca koji je neophodan za ulaganje u kupovinu istog. Međutim, špekulacije po vokaciji slove za nedopuštenu trgovinu usled mogućnosti za prekomernu dobit što su vremenom prestale biti zahvaljujući sofisticiranim platformama za učešće na globalnom tržištu. Dakle, špekulacije se od investicija razlikuju u primarnom značenju, ali ne više toliko po stepenu rizika, već po vremenu koje je potrebno da bi se ulaganje isplatilo. Tako se špeklacijom ne smatra uložen kapital za neku očekivanu (manju) dobit na duže vreme potrebno za realizaciju dobiti. Špekulantske poslove neki navode čak i u pežorativnom značenju navodeći kao glavni motiv brzu zaradu pa im pripisuju lošu poslovnu etiku i sl. Međutim, sve razvijenija platforma upravljanja takvom vrstom ulaganja novca postaje sve unosniji biznis, a sve manje poslovi koje karakteriše nedostatak uobičajenog profesionalnog opreza i sličnih anomalija.