Izolovanje trenda u tehničkoj analizi

Da bismo uspešno trgovali najpre treba da odredimo trend kretanja tržišta – ovo je definicija sa kojom će se složiti većina trejdera. To znači da najpre treba pristupiti najvažnijem zadatku, a to je definisanje glavnog trenda i tada trgovati u skladu sa njim. Mnogi analitičari savetuju trgovanje u korak sa trendom po sistemu „trend is my friend“ sa posebnim upozorenjem da nije preporučljiva „borba“ protiv trenda. Ali, nije uvek situacija tako jasna u praksi, a naročito kada se dogodi nagli obrt trenda koji nas stavlja u dobro poznatu dilemu „uzmi ili ostavi“. Sasvim je jasno da problem izlaska iz pozicije predstavlja jednako tešku odluku kao i ulazak u poziciju, tako da trgovanje u korak sa trendom može da zada nove muke trejderima, iako na prvi pogled izgleda kao logično rešenje. Analitičari koji su pristalice teorije po kojoj će se svaki trend koji se jednom uspostavi (izoluje) verovatnije nastaviti nego se obrnuti, podražavaju trgovinsku tendenciju da praktično treba kupovati snagu trenda, a prodavati slabost tržišta. Dakle, treba izolovati trend na kome će se trgovati i odrediti metod po kome će se najpreciznije identifikovati njegov kraj. Za izolovanje trenda tj. njegovu definiciju koriste se trend linije dok se za identifikaciju kraja trenda iscrtavaju linije (nivoi) podrške i otpora koje su, takođe, sastavni deo cenovnog grafikona. Linije podrške tako predstavljaju vrednosti cene ispod kojih se ne očekuje dalji pad dok linije otpora nasuprot tome ukazuju na momenat kada bi ponuda trebalo da nadjača potražnju, a da cena počne da pada. Ali, ucrtavanje linija trenda za potrebe tehničke analize ima prilično proizvoljni karakter jer se u praksi događa da na osnovu istih podataka različiti analitičari izoluju različite trendove, kao i da isti analitičar crta različite linije za podražavanje trendova na istim grafikonima samo u različitim vremenskim periodima. Izolovanje trenda po osnovu iscrtavanja linija trenda u tehničkoj analizi se bitno razlikuje u poređenju sa statističkim metodama. Izolovanje trenda metodama tehničke analize je prilagođeno potrebi za brzo reagovanje u relativno kratkim vremenskim intervalima, a sve zbog pojačane dinamike finansijskih tržišta. To znači, da se zbog suštinskog značaja praćenja promena tendencija tržišnih kretanja izostavljaju kompleksne matematičke metode i tako se pribegava praktičnim metodama koje se popularno zovu – alati tehničke analize. Najpreciznije izrečeno, izolovanje tržišnog trenda se vrši ucrtavanjem tržišnih linija čime se opisuje, a na način povezivanja karakterističnih tačaka na grafikonu bez detaljnog izračunavanja trenda. Pošto su u tom slučaju odstupanja od statističkog izračunavanja značajna (uzimanje u obzir svih tačaka cenovnog grafikona bi izražavalo sve varijacije u odnosu na trend liniju kao tipičnu za tehničku analizu) razumljiva su i izvesna neslaganja među analitičarima u izolovanju trenda. Isto tako, ne treba da čudi činjenica da jedan analitičar na dva ili više različitih načina ucrtava trend linije na istom grafikonu na različitim vremenskim intervalima posmatranja. Upravo zato se smatra da je izolovanje trenda osnovni, ali nimalo lak zadatak, koji se uvek prktikuje počevši od dugoročnih prema kratkoročnim grafikonima u cilju veće preciznosti analize tržišnog kretanja.