Dva oscilatora, dva sistema

Forex trejderi uobičajeno jako mnogo očekuju od pokazatelja tehničke analize u poslovanju i za to ima opravdanih razloga. Sa druge strane, razumljiva je zamerka da tržišna analiza ne može biti zasnovana iskjučivo na tehničkom aspektu dok je istovremeno jasno da su usko povezana tehnička, fundamentalna i psihološka stanovišta. U izobilju indikatora su sadržani podaci i informacije pristigle sa „živog“ tržišta i to je upravo ono što opravdava sve te pokazatelje kroz delovanje u toku Forex trgovanja. Ipak, brojni trejderi neprestano tragaju za savršenim trgovinskim sistemom koji će pouzdano obezbediti profitabilno trgovanje. Oni veštiji u Forex-u već odavno umeju da prepoznaju u skoro svakom tehničkom indikatoru „mali sistem“ koji svakodnevno koriste i ostvaruju profit. Pre svega, vrlo složeni trgovinski sistemi nisu uvek garant profitabilnosti u odnosu na jednostavne indikatore. Takođe, treba pridodati da jednostavnija interpretacija olakšava poslovanje trejdera pa samim tim komplikovani sistemi i nisu idealno rešenje po prirodi stvari. Dakle, treba naglasiti da su pojedini tehnički indikatori ponuđeni u paleti Forex platforme poput čitavih trgovinskih sistema iako po svojoj konstrukciji i grafičnom prikazu deluju uprošćeno. Najpopularniji među njima su CCI i MACD oscilatori.

Commodity Channel Index predstavlja jedan od moćnih alata koji trejderi često koriste, samostalno ili u kombinaciji sa nekim drugim pokazateljima. Jedna od metoda koja je vrlo jednostavna za interpretaciju, a istovremeno pouzdana je kombinovanje sa Fibonacci Retracement-om. Commodity Channel Index (CCI) je konstruisao Donald R. Lambert kao index robnih cena na način što je uporedio trenutnu cenu na tržištu sa pomičnim prosekom za određeni period posmatranja (obično se radi o periodu od 20 dana, ali i drugi prema potrebi analize). Konstrukcija CCI indikatora se bazira na normalizaciji oscilacija vrednosti cena deljenjem tih vrednosti sa osnovnim prosečnim odstupanjima gde se dobije vrednosti indeksa kreću u rasponu od -100 do 100.

Moving Average Convergence Divergence – MACD je vrlo složen indikator koji kombinuje određena načela oscilatora sa dvostrukim presekom pomičnih proseka. MACD je konstruisao Gerard Appel koji je u originalnoj (izvornoj) postavci koristio posebne dužine trajanja pomičnih proseka za signale kupovine i posebne dužine trajanja pomičnih proseka za prodajne signale. Međutim, u praksi se ustalila upotreba jedinstveno određenih perioda pomičnih proseka – 12, 26, 9 (brza linija predstavlja razliku između dva eksponencijalna vagana pomična proseka zaključnih cena sa periodima 12 i 26; sporija signalna linija je eksponencijalno vagani pomični prosek MACD linije za poslednjih 9 perioda).