Forex – početak i suština

Na početku svake kalendarske godine većina ljudi pravi planove za nove poslovne projekte, neki sumiraju rezultate sa namerom da postojeći dobar biznis učine još kvalitetnijim i sl. Činjenica je da na početku treće decenije 21-og veka u kome dominiraju revolucionarne promene u globalnim finansijama Forex biznis za mnoge predstavlja novinu. Za nadolazeće generacije čija životna dob odgovara sada već poodmaklom punoletstvu ovog svetski popularnog biznisa, ali i za one koji su propustili dobre dve decenije njegovog razvoja treba progovoriti par reči o suštini poslovanja na globalnom tržištu novca. Naime, Forex je profitabilan biznis kojim se bave ljudi širom planete. Forex (Foreign Exchange Market) je međunarodno valutno tržište sa dnevnim obimom prometa koji premašuje nekoliko triliona američkih dolara. Na samom početku treba istaći da su glavne odlike Forex-a volatilnost i likvidnost što na mapi investicionog rizika Forex tržište kao i tržište fjučersa, špekulativnih akcija i slične načine investiranja postavlja u poziciju ekstremnog rizika. Inače, u genezi Forex tržišta najznačajnija su dva razvojna elementa, a to su uvođenje slobodnog valutnog kursa (freefloating currences) još od davne 1971. godine i razvoj Interneta kao glavnog prenosnog medija za protok informacija. Kretanje cena svetskih valuta meri se jedinicom pips koja je jednaka promeni na četvrtoj decimali broja koji opisuje cenu i na drugoj decimali kod valutnih parova čija se cena izuzetno izražava brojkama sa dve decimale (primer je valutni par USD/JPY). Veličina lota (merna jedinica obima trgovinske transakcije) je celi lot (1=100.000), mini lot (0,1=10.000) i mikro lot (0,01=1.000) što zavisi od veličine poluge (leverage) pomoću koje se spekuliše na promenu cene na globalnom tržištu. Glavni resursi u Forex trgovanju koji kvalitativno određuju i poboljšavaju profitabilnost poslovanja jesu psihološka, fundamentalna i tehnička analiza tržišta. Fundamentalna analiza ima dva pravca uticaja na kretanje valutnih parova (kratkoročne promene i predviđanje dugoročnih trendova) dok tehnička analiza u tom smislu koristi grafičku metodu, tehničke indikatore i pokazatelje proporcionalne ili matemetičke analize. Psihološka analiza predstavlja sveobuhvatni poligon učešća preosatala da aspekta. Forex tržište funkcioniše 24 časa u pet radnih dana u nedelji, u tri vremenske sesije koje se međusobno preklapaju (Tokio od 0,00 do 9,00GMT, London od 8,00 do 17,00GMT i Njujork od 13,00 do 22,00GMT). Na Forex-u se trguje različitim investicionim instrumentima, a najtrgovaniji valutni parovi sadrže valute vodećih zemalja u svetu po pitanju ekonomije, dakle, to su: EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF, USD/JPY, USD/CAD. Svi ostali valutni parovi učestvuju u obimu trgovanja sa manje od 30 posto tržinog prostora, koliko zapravo zauzima samo valutni par EUR/USD. Drugu važnu grupaciju investicionih instrumenata predstavljaju tzv. Cross currency pairs koje ne sadraže američki dolar (osnovna svetska valuta). Ukršteni valutni parovi imaju manji obim trgovanja i veće spredove što je ujedno njihova osnovna specifičnost. Među crosses valutama su najtrgovaniji AUD/CAD, EUR/JPY, EUR/CHF. GBP/JPY, EUR/GBP i dr. Inače, spread je razlika između kupovne i prodajne cene valuta. I dok se širom sveta neprekidno odvija razmena dobara i globalna trgovina, Forex tržište praktično ima uporednu likvidnost trgovinskih transakcija kao jedan od najbitnijih preduslova za odvijanje globalnih investicija.