Archive for the ‘Forex’ Category

Forex kao dodatni posao

Činjenica je da veliki broj zanimanja ne obezbeđuje pristojna mesečna primanja, pa čak i zanimanja koja zadovoljavaju elementarnu egzistenciju ljudi nisu dovoljno profitabilna da bi se obuhvatile sve živtne potrebe sekundarnog tipa. Tu se podrazumevaju sve potrebe i aktivnosti za podmirenje kvalitativnih komponenata društva i čoveka kao osnovnog nosioca društvenog života (letovanja, zimovanja, kultura i zabava, sport i rekreacija itd.). Vrlo često, dodatni posao koji bi trebalo da doprinese kvalitetu života ljudi, degradira samu poziciju onoga koji ga obavlja, ako ni u čemu drugom, ono u dužini radnog vremena koje je potrebno da bi se dodatni posao obavljao. Naravno, tu prepoznajemo vreme potrebno za odmor i revitalizaciju koje se troši za obavljanje dodatnog posla i tako direktno utiče na smanjenje kvaliteta života. Osim navedenog, dodatni posao zavisi od afiniteta i sposobnosti pojedinaca, ali i od ponude. Pronalaženje mogućnosti za dodatnu zaradu često je otežano usled ekonomske krize, a najnovija svetska zdravstvena kriza ponajviše pronalazi rešenja u domenu online upošljavanja. Inače, svaki dodatni posao treba da ispuni određene uslove kako bi imao svoj smisao i opravdanost rada. Ti uslovi podrazumevaju sledeće:

– Mogućnost dobre organizacije koja za rezultat donosi srazmeran odnos između kvaliteta i kvantiteta obavljanog posla;
– Radno vreme koje ne bi trebalo da bude duže od četiri sata (dodatni posao), kako bi se obezbedilo podrazumevano vreme za odmor i revitalizaciju;
– Mogućnost pristojne i adekvatne zarade koja bi stimulativno delovala obzirom na prirodu radne aktivnosti koju zahteva angažovanje da bi se obavljao dodatni posao i sl.

Forex biznis po svojoj vokaciji može podrazumevati profesionalni rad trejdera u smislu njegovog osnovnog zanimanja, ali se vrlo često ovaj profitabilni posao obavlja kao dopunsko zanimanje. U svakom slučaju, Forex trgovanje može da odgovori na sve navedene uslove povoljnosti dodatnog posla. Fleksibilno radno vreme, ne postojanje nelojalne konkurencije, samoorganizovanje posla bez nadređenih i podređenih, vrlo niski troškovi poslovanja i mnoge druge pogodnosti. Posebna pogodnost Forex biznisa se ogleda u činjenici da započinjanje posla ne zavisi ni od konkursa za posao i ne zavisi od neke druge strane. Profitabilnost poslovanja, takođe, najviše zavisi od ličnih sposobnosti trejdera kao investitora. Ipak, treba napomenuti da mnogi trejderi Forex trgovanje pored nekog redovnog zanimanja često pretvore u sporedno zanimanje ili hobi što je potpuno drugačije od dodatnog posla. Pre svega, stvar je u percepciji poslovanja na Forex-u gde ne treba praviti razliku između primarnog bavljenja Forex-om i dodatnog posla. Forex trgovanje treba tretirati kao ozbiljan biznis, nikada kao hobi ili sporadičnu aktivnost ber obzira da li je se obavlja pored nekog drugog posla jer investiranje spada u najprofitabilnije, ali i najrizičnije poslove.

Izbor Forex brokera je prvi korak do profitabilnog poslovanja

Forex trejderi su ambiciozni ljudi koji imaju viziju profitiranja na osnovu investicionog ulaganja u najsavremenijem poslovnom okruženju. Oni ništa ne prepušaju slučaju već temeljno planiraju svaki radni postupak jer Forex biznis po vokaciji ima bezuslovni profesionalizam u radu. Ipak, sva nastojanja Forex trejdera da što profesionalnije trguju na globalnom tržištu može začuđujuće narušiti jedna tipična neopreznost prepoznata kao početnička greška ili greška na samom početku jer predstavlja prvi korak u započinjanju poslovanja na Forex-u. Međutim, treba ipak istaći da nije svojstvena samo trejderima bez iskustva već i trejderima koji su duže vreme u Forex-u. Izbor Forex brokera je najznačajniji i prvi korak na putu do profitabilnog vođenja biznisa i svaka vrsta brzopletosti u tom pogledu može stvoriti negativnu poslovnu atmosferu sa trajnim problemima. Dakle, pre izbora Forex brokera za posredovanje u trgovanju treba da je podrazumevana provera postojanja licence i poslovnih klauzula koje se odnose na, manje ili više, pogodnosti ponuđenih uslova u posredovanju. To doslovno znači da je uspešnost Forex trejdera u tesnoj vezi sa „ličnom kartom“ brokerske kuće koja mu pruža sveobuhvatnu podršku u radu. Često se može čuti važnost zaštite integriteta klijenata i poslovanja u celosti u čemu treba prepoznati, pre svega, zajednički interesni momenat trejdera i brokera. U tom smislu jedan od najvažnijih kriterijuma jesu propisi koji osiguravaju sigurnost depozita gde mudra investicijaska šema jeste garant zaštite uloženog kapitala. Sužavanje propisa posredničkih usluga brokera na utvrđenu optimalnu meru je svakako dobar način filtriranja svih sumnjivih opcija kakvih ima u velikom broju na Internet ponudama. Tako na primer, zemlje poput Velike Britanije štite depozite ulagača preko regularnih posrednika gde registrovanje kod takvih posrednika pod pokroviteljstvom vlade osigurava povraćaj uloga u slučaju bankrotstva brokera i sl. Takva struktura je od presudnog značaja ako trejder odluči da ulaže značajnu sumu novca kod ECN Forex brokera i sl. Još jedna, na prvi pogled manje važna stvar su bonusi i promocije Forex brokera koje se potencijalnim klijentima nude, ali ujedno ih i uslovljavaju na specifičan način. Naime, većina finansijskih podsticaja onemogućuje povlačenje dela novca dok se ne postigne određen nivo trgovanja itd. Povrh svega, izbor Forex brokera treba bazirati i na temelju lokacijske pripadnosti. Filtriranje brokerskih ponuda je preporučljivo svesti na okvir onih koji posluju u zemlji prebivališta, odnosno, regionalnog zastupništva. Tu su bitni porezno zakonodavstvo, razna ograničenja i druge zakonske odredbe, ali i upotreba domicijalnog jezika za olakšanu komunikaciju bez prepreke.

Prednost investiranja na Forex Market-u

Investiranje danas više nije tako nedostižan i dalek pojam kao što je to bio tokom godina prošlog veka. Nova era je donela sa sobom, pored opšteg društvenog napretka, tehničko-tehnoloških inovacija i neke dobre novosti na polju savremenog poslovanja. Forex trgovanje je svakako jedna od njih jer suštinski predstavlja mogućnost investiranja na najvećem finansijskom svetskom tržištu koje je danas dostupno širokom društvenom auditorijumu. Moglo bi se reći, kao najznačajnija vest u poslovnom svetu svakako je odjeknula mogućnost investiranja na tržištu novca koja je ne samo dostupna svakom, već je donela sa sobom niz prednosti u odnosu na mnoge investicione projekte. Svi investicioni projekti (investicije) se u najširem smislu gledano, mogu svrstati na proizvodne i potrošne investicije. One mogu imati makro i mikro aspekt, a manifestuju se kao kupovina bilo koje aktive (imovine) sa ciljem da se ostvari određena dobit. Na mikro nivou, svako upravljanje investicijama ima za cilj da se ograničeni kapital namenjen investiranju alocira u optimalne svrhe da bi se maksimizirlo ostvarenje viših ekonomskih ciljeva (profit ili zarada). Važno je istaći da se sve više pored investiranja u projekte, poslovne poduhvate raznih vrsta, neangažovani (slobodni) kapital vrlo unosno investira u vrednosne papire finansijskog tržišta, tako da investicije plasirane na berzama bivaju sve popularnije, a naroćiti s početka 21-og veka.

Happy business team applauding together

Happy business team applauding together

Tako je berza novca (Forex Market) dobila na svom ogronmom publicitetu zahvaljujući svojevrsnom portfoliu kojim se na jednostavan način omogućava višestruka dobit u odnosu na uloženi kapital uz minimalne troškove poslovanja. Investiranje na Forex Market-u ima očigledne prednosti prema mnogim dugim investicionim poduhvatima, pre svega, sa gledišta investicione analize i rangiranja investicionih projekata. Trgovanje na Forex-u spada u nezavine investicione projekte gde projekti međusobno ne konkurišu jedan drugome i gde izbor jednog projekta nužno ne isključuje druge investicione projekte. U konkretnom slučaju, izbor investicionog instrumenta (valutni parovi) gotovo da nije podložan disproporciji u pogledu međusobne zavisnosti investicionih projekata (pojedinačni trejdovi), a to na svojstven način odbacuje mogućnosti lošeg ishoda investiranja. Osim navedenog, posebna prednost investiranja na Forex-u svakako se ogleda u umanjenim troškovima poslovanja koji se, šta više, mogu preduprediti na razne načine i kontrolisati dobrom projekcijom svakog pojedinačnog trejda u skladu sa principima koji uključuju kontrolu rizika (Risk Management). Dakle, Forex trgovanje kao investicioni projekat vrlo je primamljivo i za pojedince i za pravne subjekte, bez razlike, tim pre što svi učesnici Forex Market-a posluju pod istim tržišnim uslovima bez vremenskih i bilo kakvih drugih ograničenja i razlika.

Forex trejder je – Profesionalac

Najveća i najučestalija greška trejdera na Forex-u je trgovanje bez ikakvog prethodnog znanja i iskustva u poslovima investiranja. Statistički podaci koji pokazuju da oko 85 posto trejdera posluje sa gubicima, takođe, pružaju uvid u situaciju da većina onih koji nemaju uspeha na Forex-u, istovremeno ne poseduju ni neophodne veštine u trgovanju. Na suprotnoj strani, trejderi koji ubiraju plodove svog profesionlnog rada značajno uvećavajući svoj kapital, predstavljaju tek 15 posto ukupnog broja učesnika na najvećem finansijskom tržištu na svetu. Znanje protiv neznanja sa surovim epilogom zaista se grubo ispoljava, bez presedana, na globalnoj finansijskoj utakmici. Investicioni poslovi u koje spada trgovanje na Forex-u ne mogu se ni zamisliti po scenariju amaterskog pristupa radu, tako da je irelevantno i govoriti o otvaranju trgovinskog računa sa realnim novcem ukoliko trejder nije prethodno edukovan za tako ozbiljan posao. Takođe, nema nikakvog smisla govoriti o trgovanju bez znanja i veština jer danas postoji bezbroj načina (seminari, škole i kursevi, webinari itd.) da se svako ko je zainteresovan za Forex trgovanje adekvatno informiše, nauči neophodno i upotpunosti osposobi za posao trejdera. Poseban kuriozitet predstavlja i činjenica da je većina programa edukacije potpuno besplatna, dobro organizovana, a povrh svega, tokom čitavog procesa trgovanja obezbeđena je profesionalna podrška od strane Forex brokera posredstvom koga se obavljaja poslovanje na Forex-u (analize, administracija, tehnička potpora i sl.). Dakle, u Forex trgovanju nema mesta za trgovca amatera ukoliko je cilj ostvarenje profita, već svaki trejder mora težiti da postane profesionalac. Šta više, što pre to shvati i uspe da to ostvari, tim pre će uspeti da se pridruži uspešnoj družini „15 posto“, a uprotivnom može linijom manjeg otpora tavoriti u skupini „85 posto“ koju čine prosečni i neuspešni trejderi, a sve to do potpunog gubitka kapitala.

forex2

Forex trgovanje zahteva isključivo profesionalan pristup u radu, ne trpi nikakve proizvoljne poslovne odluke, iziskuje disciplinu i doslednost u sprovođenju određene metodologije i sl. Međutim, poslovne aktivnosti na Forex Market-u pružaju širok dijapazon profesionalnih mogućnosti koje individua bira prema sopstvenom afinitetu i psihofizičkim sposobnostima, pa u tom smislu, svako može samoinicijativno da se opredeljuje za posao kojim želi da se bavi.. Ali, kada jednom odredi oblast rada na Forex-u, treba predano da se posveti poslu da postane profesionalac. Svaštarenje na Forex Market-u je još jedna velika greška mnogih koja i nije tako retka. Svaki trejder profesionalac treba da zna prioritete u poslovanju, ali i sopstvene kapacitete za ostvarenje postavljenih ciljeva trgovanja. Shodno tome se profiliše i stil trgovca, ali i usvaja strategija u poslovanju. Neki trejderi imaju sposobnosti da su dobri analitičari tržišta, ali ukoliko to nisu, u svojoj strategiji rada usvojiće analitičke metode koje su im lako dostupne i svrsishodne. Treba napomenuti i da postoje izvrsni analitičari grafikona, fantastični predavači edukativnih programskih sadržaja, programeri odličnih trgovinskih sistema i drugi uspešni profesionalci koji rade u oblasti Forex investiranja, ali nisu trejderi. Čitav niz profesionalnih zanimanja bitiše u oblasti poslovanja Forex Market-a dok je zanimanje Forex trejder samo jedan od profesionalnih poziva. Dakle, pored znanja i usvajanja određenih veština za trgovanje na Forex-u neophodno je preispitivanje predispozicija za bavljenje poslom trejdera koje mora biti isključivo u donošenju konačne odluke – biti trejder ili ne. U svakom slučaju, šta god da odaberete, put do uspeha je samo jedan – budite profesionalac! Druga varijanta ne postoji.

Kako investirati – Prva ili poslednja lekcija?

Forex trgovanje jeste posao investiranja i tako se treba odnositi prema toj vrsti delatosti. Za neke je ova rečenica kruna svega što se događa u Forex trgovanju ili nas možda ipak vraća na sam početak?! Elem, mnogi programi edukacije tek u svojim lekcijama zrelijeg poznavanja Forex-a obrađuju teme poput Risk control, Money management (Kontrola rizika, Upravljanje novcem) dok u najranijoj fazi upoznavanja sa Forex trgovanjem uglavnom ne sadrže elemente koji se odnose na investicije i upravljanje investicijama. Tako se često događa da se „nestrpljivi“ trejderi najpre nađu „u vodama velikih investicija“ što svakako jeste globalno finansijsko tržište, a tek onda počinju da shvataju da je Forex trgovanje posao poput svih ostalih investicionih poduhvata. Prve lekcije najčešće nose naslov – Šta je Forex?…a pod tim se najčešće podrazumevaju opšte informacije o načinu funkcionisanja Forex Market-a, objašnjenja manipulativnih operacija na elektronskoj platformi i slične trivijalne stvari. Ali, ni reči o investicijama, kojima se prosor u literaturi pronalazi, kao post festum, tek u tzv. naprednim nivoima edukacije. Tako mnogi trejderi koji nikada ranije nisu imali priliku da se sretnu sa poslovima investiranja, čak potpuno racionalno, ostavljaju pitanje investiranja za neko svoje zrelije doba, posle savladavanja osnova Forex-a, ako do njega ikada i dođe. Dakle, sve ukazuje da ima potrebe da se vratimo na početak! Kao prvo, ukoliko uopšte želimo da se profesionalno bavimo Forex trgovanjem to automatski znači da želimo da investiramo.

oilll

Forex trejder jeste investitor koji novcem kupuje novac i bez obzira na veličinu kapitala kojom raspolaže, on svakako obavlja investicione poslove. Svi učesnici Forex Market-a imaju svoje mesto „na tržišnoj utakmici“ pod jednakim tržišnim okolnostima, bez vremenskih i bilo kakvih drugih ograničenja ili razlika, bilo da su veliki investicioni fondovi, bogati pojedinci, mali špekulanti i dr. Shodno tome, prva lekcija treba da svakog trejdera nauči da je svaka trgovinska transakcija koju obavi na Forex-u investicija dela kapitala sa njegovog trgovinskog računa u cilju pribavljanja određenog profita. Drugim rečima, svaki ulazak u trgovinsku poziciju, svaki klik za otvaranje Buy ili Sell pozicije jeste završni potez investicione odluke. Da, završni potez! Ili bi bar tako trebalo da bude. Donošenje investicione odluke je kompleksan zadatak u Forex trgovanju i treba shvatiti da se to apsolutno događa svaki, ali baš svaki put, kada kliknemo na opciju Open position ili New order, već kako god da se zvalo. Osim toga, donošenju odluke o prodaji ili kupovini na valutnom paru svakao uvek treba da predhodi detaljna tržišna analiza iz čega prirodno sledi da investiciona odluka treba da se oslanja na zbir svih raspoloživih resursa. Suština svake investicije leži u činjenici da sama po sebi ne donosi automatski profit već da svoje opravdanje i egzistenciju pronalazi u ostvarivanju određenih posdtignuća i unapređenja svojih pozicija na tržištu. Zato, svaki trejder treba da, pre nego što uopšte počne da trguje na Forex-u dobro izuči lekciju o investicijama i investiranju, bilo da je ona po redosledu prva ili poslednja u njegovom ličnom programskom planu edukacije.